Alstadhaug kirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk

Koordinater: 63°43′26″N 11°13′30″Ø

Alstadhaug kirke
Alstadhaug kirke.jpg
Generelt
Byggeår:  1140-1170
Endringer:  Restaurert 1250, 1500, 1640, 1700 og 1952
Viet til:  St. Peter
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Commons-logo.png
Alstadhaug kirke bilder på Commons

Alstadhaug kirke i Skogn er hovedkirke i Skogn prestegjeld, Levanger kommune, Sør-Innherrad prosti.

Kirken er fra slutten av 1100-tallet bygd i overgangen mellom romansk og gotisk periode. Den er en såkalt fylkeskirke og er rikt dekorert. Særlig viktig er kalkmaleriene og oktogonen i apsidenn. Kirken er viet St. Peter og relikviet av ham ligger fortsatt i alteret.

Bygningen


Foto: Frode Inge Helland

Kirken er en middelaldersk steinkirke. den har en fint murt oktogonal apside med ribbehvelv, tilføyd i siste halvdel av 1200-tallet, som viser til en forbindelse med Nidarosdomen. Ved restaurering i 1950-årene ble det både i korbuen og i apsiden avdekket middelalderske kalkmalerier med motiver blant annet fra Kristi lidelseshistorie. Alstadhaug kirke har også en altertavle fra 1649, utført i Trondheim av Johan Bildtsnider. På kirkegården finnes en av de største gravhauger nordafjells, hvor høvdingen Ølve skal være gravlagt.

Litteratur

  • Berg, Arne; «Tre gamle sakristi i Nord-Trøndelag». I: Fortidsminneforeningens årbok, 1984 (også om Værnes kirke og Sakshaug gamle kirke)
  • Ekroll, Øystein, Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker

Bilder av kirken

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton