Arbeidskirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk

Arbeidskirke er en særnorsk betegnelse for moderne kirkebygg som tilstreber å kombinere det sakrale rommet med aktivitetsrom for menighetens praktiske virksomheter.

Det sakrale er da gjerne nedprioritert til fordel for det praktisk-funksjonelle. Arbeidskirkene huser gjerne menighetssaler, kirkestue, barnehage, grupperom og kontorer for ansatte.

Kirkerommet har ofte løse skillevegger som gjør at det kan tilpasses mengden av besøkende. Kirkerommet inneholder også gjerne flere mobile elementer som kan flyttes rundt etter behov. Noen arbeidskirker har monumental og eksperimentell arkitektur i kombinasjon med funksjonelle rom, som Kirkelandet kirke i Kristiansund, Slettebakken kirke i Bergen og Steinkjer kirke, men det vanligste er at arbeidskirken fremtrer med mer beskjedne former enn tradisjonelle kirkebygg.

Historie

På 1950-tallet skapte «aktivitetskirken» behov for flere rom enn bare kirkerommet med tilhørende våpenhus og sakristi. Kirkebyggene utviklet seg til hele kirkeanlegg, hvor selve gudstjenesterommet nok var eksponert, men utgjorde en stadig mindre del av arealet.

Først midt på 60-tallet begynte det nygotiske formspråket for alvor å slippe taket til fordel for en mer eksperimentell og skulpturell arkitektur. Utover i 60- og 70-årene ble langkirkeplanen gradvis avløst av rektangel- og vifteformen, inntil den i 1980 var helt borte. Over 90 % av de nye kirkerommene ble laget slik at de kunne utvides med tilliggende arealer.

Arbeidskirkene hadde menighetssal som kunne være en del av eller et tillegg til gudstjenestesalen. Å få til en god kobling mellom de ulike salene var en arkitektonisk og liturgisk utfordring, som man bare unntaksvis lyktes godt med. Avhengig av lokale behov kunne de nye kirkene også ha møterom, kirkestue, ungdomssal, klubbrom, kjøkken, garderobe og toalett, kontorer, arkivrom og arbeidsrom for de ansatte, venterom, bårerom, kapell, tekniske rom og tilfluktsrom – og, til og med barnehage.

I Norge er Ullerål kirke i Hønefoss, Østerås kirke i Bærum og Fossum kirke i Oslo typiske eksempler på moderne og funksjonelle arbeidskirker.

Litteratur

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton