Bevilling

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Bevilling, eller løyve, brukes om bemyndigelser, tillatelser, dispensasjoner og begunstigelser av meget forskjellig art som meddeles av offentlige myndigheter (f.eks. statsborgerrettsbevilling, advokatbevilling, Apotekbevilling, hotellbevilling, separasjons- og skilsmissebevilling osv.).

De er dels kurante når visse foreskrevne vilkår er oppfylt, dels blir de gitt etter en skjønnsmessig vurdering av omstendighetene i det enkelte tilfelle. Bevilling meddeles som regel mot et bestemt gebyr, undertiden gratis. De gis dels av sentraladministrasjonen eller administrative tjenestemenn, i en rekke tilfeller også av kommunale myndigheter, f.eks. bevilling til salg og skjenking av rusdrikk. Bevilling kan i Norge i alminnelighet bare gis med hjemmel i lov (Grunnlovens § 95).