Bruker:Nina/kladd.4

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Relevant for WLM? kulturminnetype antall url unesco vernekat datering ant kom ant fylk
? Bosetning-aktivitetsområde 23971 2855 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1537-1649, 1600 tallet, andre kvartal, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Sein steinbrukende tid, Senmiddelalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 432 20
? Gravminne 20295 2856 Ja, Nei L-AKM, L-ARK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Uviss tid, Vikingtid, Yngre bronsealder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre steinalder 429 20
? Kullfremstillingsanlegg 15171 2853 Ja, Nei L-AKM, L-ARK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, første kvartal, 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Istid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Steinalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 227 19
? Gravfelt 10064 2875 Ja, Nei L-AKM, L-ARK 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1900 tallet, første kvartal, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 386 20
? Fangstlokalitet 9442 2901 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 290 20
? Funnsted 8351 2863 Ja, Nei L-ARK, L-MAR 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Istid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Sein steinbrukende tid, Senmiddelalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 377 20
? Annen arkeologisk lokalitet 3593 2879 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1700 tallet, tredje kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Istid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Senneolitikum, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 338 20
? Jernvinneanlegg 2735 2987 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1900-tallet, Bronsealder - jernalder, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Steinalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder 175 18
? Veianlegg 2384 2935 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Senneolitikum, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder 250 20
? Kirkested 1897 5176 Ja, Nei L-ARK, L-KRK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1537-1649, 1600 tallet, andre kvartal, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Jernalder, Middelalder, Senmiddelalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid 430 19
? Utmarkskulturminner 1605 2854 Ja, Nei L-AKM, L-ARK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Istid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 191 19
? Rydningsrøyslokalitet 1605 2864 , Nei L-AKM, L-ARK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Romertid, Sein steinbrukende tid, Senmiddelalder, Senneolitikum, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 204 19
? Bergkunst 1517 3026 Ja, Nei L-ARK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Tidlig middelalder, Uviss tid, Yngre bronsealder, Yngre steinalder 202 19
? Dyrkingsspor 1315 2862 , Nei L-AKM, L-ARK 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre bronsealder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 195 19
? Skipsfunn 1287 42792 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, 2000 tallet, første kvartal, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Jernalder, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre enn 1945 (Svalbard) 177 20
? Annen type lokalitet 1104 3124 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1537-1649, 1600 tallet, andre kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, 2000-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Senmiddelalder, Steinalder, Uviss tid, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder 184 19
? Gårdstun 1096 86006 Ja, Nei L-AKM, L-BVF 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder, Senmiddelalder, Uviss tid 235 19
? Seteranlegg 1033 10562 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre jernalder 83 16
? Røysfelt 1023 2877 Nei L-AKM, L-ARK Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig metalltid, Uviss tid, Vikingtid, Yngre steinalder 226 17
? Tjærebrenningsanlegg 842 3217 Nei L-AKM, L-ARK 1600-tallet, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder - middelalder, Middelalder, Senmiddelalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder 104 19
? Gårdsanlegg 742 3479 Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Steinalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre jernalder, Yngre steinalder 138 19
? Kokegroplokalitet 707 7114 Nei L-ARK Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre bronsealder, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder - bronsealder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder 159 17
? Forsvarsanlegg 670 2936 , Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF, L-TEK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Romertid, Senmiddelalder, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre jernalder 186 19
? Historisk arkeologisk lokalitet 467 3427 , Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder - middelalder, Middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder 62 16
? Båtstø-anlegg 460 3532 Nei L-AKM, L-ARK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Romertid, Samisk jernalder, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre steinalder 130 16
? Bautasteinslokalitet 434 3276 Ja, Nei L-ARK Bronsealder, Bronsealder - jernalder, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder 170 18
? Steinbrudd 338 2871 , Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1600 tallet, første kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Førromersk jernalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Sein steinbrukende tid, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 113 18
? Boligeiendom 334 86004 , Nei L-BVF 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Senmiddelalder 73 19
? Fløtingsanlegg 324 25156 Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR, L-TEK 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Uviss tid 16 8
? Merkestein 302 3126 Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1700 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, 2000-tallet, Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder - middelalder, Middelalder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder 83 19
? Industrianlegg 283 86108 Nei L-AKM, L-BVF, L-TEK 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder 42 15
? Havneområde 278 4552 , Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF, L-MAR, L-TEK 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Uviss tid, Vikingtid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 99 19
? Kirkegårdslokalitet 261 5142 Ja, Nei L-AKM, L-ARK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600 tallet, andre kvartal, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Merovingertid, Middelalder, Senmiddelalder, Steinalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder 137 19
? Bergverk-gruveanlegg 252 12180 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF, L-TEK 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, første kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, første kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder - middelalder, Middelalder, Tidlig middelalder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder, Yngre enn 1945 (Svalbard), Yngre jernalder - middelalder 58 18
? Bygårdsanlegg 243 86005 Ja, Nei L-BVF 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 23 13
? Teltboplass 203 7700 Nei L-ARK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Middelalder, Samisk jernalder, Steinalder, Uviss tid, Yngre jernalder, Yngre steinalder 41 12
? Annen tekn-ind. lokalitet 162 86100 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF, L-TEK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Middelalder, Uviss tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 37 12
? Annen marin lokalitet 158 67834 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1600-tallet, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Senmiddelalder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Tidlig middelalder, Uviss tid 68 15
? Hvalfangstlokalitet 148 92699 Nei L-ARK, L-TEK 1600-tallet, 1900 tallet, første kvartal, Eldre enn 1946 (Svalbard) 8 1
? Prestegård 147 86030 Ja, Nei L-BVF 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder, Senmiddelalder 135 18
? Annen bygningslokalitet 143 86109 Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1537-1649, 1600-tallet, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Middelalder, Uviss tid 47 16
? Fangstlokalitet (russisk) 127 92724 Nei L-ARK, L-BVF 1700-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard) 13 2
? Vannforsyningsanlegg 115 96718 Nei L-BVF, L-TEK 1700 tallet, første kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 10 6
? Innskrift/ristning 113 4088 Nei L-AKM, L-ARK 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Middelalder, Uviss tid 73 16
? Krigsminnelokalitet 109 23543 , Nei L-AKM, L-ARK 1800 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Uviss tid 29 9
? Fyrstasjon-losstasjon 93 24095 Ja, Nei L-ARK, L-TEK 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid 68 18
? Handelsanlegg 91 86003 Ja, Nei L-BVF 1537-1649, 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 46 16
? Herregård-lystgård 85 86014 Nei L-AKM, L-BVF 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600 tallet, tredje kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder 33 13
? Ekspedisjonslokalitet 76 92747 Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1700 tallet, tredje kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Førreformatorisk tid, Uviss tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 11 3
? Jernbaneanlegg 75 86021 Ja, Nei L-TEK 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid 51 17
? Ovnslokalitet 74 3741 Nei L-AKM, L-ARK, L-TEK 1600-tallet, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Høymiddelalder, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Uviss tid 36 11
? Fiskevær-sjøbruksanlegg 63 86013 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF, L-TEK 1600 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Jernalder 34 12
? Husmannsplass 62 45071 Ja, Nei L-AKM, L-ARK, L-BVF 1500 tallet, etterreformatorisk tid, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Uviss tid 43 13
? Offentlig institusjon 58 86031 Nei L-AKM, L-BVF 1537-1649, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 28 14
? Rituell-kultisk lokalitet 55 6348 Ja, Nei L-ARK Bronsealder - jernalder, Eldre enn 100 år, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Middelalder, Samisk jernalder, Senneolitikum, Senneolitikum - bronsealder, Steinalder, Steinalder - bronsealder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder, Yngre bronsealder, Yngre jernalder - middelalder, Yngre steinalder 41 15
? Runer/innskrifter 53 4797 Nei L-ARK 1600 tallet, andre kvartal, Bronsealder, Eldre jernalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Jernalder - middelalder, Merovingertid, Middelalder, Uviss tid, Vikingtid, Vikingtid - middelalder, Yngre jernalder 38 12
? Kulturinstitusjoner - forsamlingshus 44 86043 Ja, Nei L-BVF 1537-1649, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder 23 15
? Fiske- og fangstsystem 42 96976 Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Uviss tid 22 10
? Felægre 39 129708 Nei L-AKM, L-ARK 1800-tallet, Etterreformatorisk tid, Uviss tid 6 3
? Kraftverk 37 87202 Nei L-BVF, L-TEK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid 15 7
? Forlislokalitet 37 106923 Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1600-tallet, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Etterreformatorisk tid, Middelalder, Uviss tid, Vikingtid - middelalder 24 11
? Overnattings-/serveringssted 30 86007 Nei L-BVF 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 21 14
? Embetsgård-embetsbolig 29 86090 Nei L-BVF 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, Etterreformatorisk tid, Middelalder 25 10
? Grøntområder 29 68907 , Nei L-AKM 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, Etterreformatorisk tid 22 10
? Undervisningsanlegg 26 86163 Nei L-BVF 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 14 10
? Feriested-landsted 26 86099 Nei L-BVF 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, 2000-tallet, Etterreformatorisk tid, Middelalder 17 11
? Klosteranlegg 25 3198 Nei L-KRK 1900 tallet, tredje kvartal, Høymiddelalder, Middelalder, Tidlig middelalder 14 9
? Humanitær institusjon 24 86089 Nei L-AKM, L-BVF 1600 tallet, fjerde kvartal, 1600-tallet, 1700 tallet, andre kvartal, 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700 tallet, første kvartal, 1700 tallet, tredje kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, Senmiddelalder 13 11
? Ringformet tunanlegg 20 7945 Nei L-ARK Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Yngre jernalder 16 4
? Områdefredning 20 38000 Ja, Nei L-AKM 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900-tallet, Eldre jernalder, Eldre steinalder, Etterreformatorisk tid, Folkevandringstid, Førreformatorisk tid, Jernalder, Middelalder, Steinalder, Uviss tid, Vikingtid 17 13
? Bygningsruin 19 92902 Nei L-ARK 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Høymiddelalder, Middelalder, Senmiddelalder, Uviss tid 11 9
? Vegstasjon 18 110553 Ja, Nei L-TEK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal 17 12
? Sjømerke 18 93243 Nei L-AKM, L-ARK, L-MAR 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid, Uviss tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 10 6
? Glass-keramikk-tegl produksjon 16 9583 Nei L-ARK, L-TEK 1700 tallet, fjerde kvartal, 1700-tallet, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1800-tallet, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 7 5
? Minnesmerke 14 93095 Nei L-AKM, L-ARK 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800 tallet, tredje kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid, Uviss tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 12 6
? Byanlegg 13 7561 Ja, Nei L-ARK Førreformatorisk tid, Jernalder, Middelalder 12 10
? Idretts-rekreasjonsanlegg 11 86085 Nei L-AKM, L-BVF 1800 tallet, tredje kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid, Yngre enn 1945 (Svalbard) 9 7
? Finansinstitusjon 11 86138 Nei L-BVF 1800 tallet, andre kvartal, 1800 tallet, fjerde kvartal, 1800 tallet, første kvartal, 1800-tallet, 1900 tallet, første kvartal, 1900-tallet, Etterreformatorisk tid 9 9
? Telekommunikasjonsanlegg 11 86640 Nei L-TEK 1800 tallet, fjerde kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, første kvartal, Eldre enn 1946 (Svalbard), Etterreformatorisk tid 9 6
? Fartøy 11 93068 Nei L-AKM, L-TEK 1800 tallet, tredje kvartal, 1900 tallet, andre kvartal, 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet, Eldre enn 1946 (Svalbard), Yngre enn 1945 (Svalbard) 9 6
? Kongsgård-slott 5 42098 Nei L-ARK, L-BVF 1800 tallet, andre kvartal, Etterreformatorisk tid, Høymiddelalder 3 3
? Forråd - depot 5 131231 Nei L-ARK 1900-tallet, Eldre enn 100 år, Jernalder - middelalder 2 2
? Bensinstasjon 3 86354 Nei L-TEK 1900 tallet, tredje kvartal, 1900-tallet 3 3
? Gårdstufter 2 56413 Nei L-ARK Etterreformatorisk tid, Førreformatorisk tid 2 2
? Gravlund 1 59190 Nei L-AKM 1800 tallet, første kvartal 1 1