By

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

En by er et tettbebygd område av en viss størrelse og/eller viktighet. Tett bebyggelse, (relativt) stor befolkning, et næringsliv dominert av handel, håndverk og administrasjon og begrenset vekt på jordbruk er karakteristiske trekk for en by. Sentral plassering i forhold til kommunikasjonsårene er et annet karakteristisk trekk. Å gi en allmenngyldig definisjon av begrepet by er likevel vanskelig, fordi definisjonen varierer fra land til land, og byenes funksjon har endret karakter gjennom historien. Det er noen funksjoner som skiller byen fra omlandet, struktur og sentrumsfunksjoner.

Struktur

 • Byen skiller seg fra omlandet gjennom en egen oppbygning eller struktur. Det vil si byen har en fysisk struktur , den er tettere bygd og folksatt enn bygdene omkring.
 • I byen har det oppholdt seg spesialister i forhold til næringsdrift i omlandet. Av disse finnes to typer: de som spesialiserer seg i økonomisk handel, håndverk, industri og tjenesteyting, og de som spesialiserer seg i politikk, administrativrettslig og militær virksomhet, religiøse tjenester, undervisning, vitenskapelige og litterære sysler, kunstnerisk virksomhet. Dette gir byen en egen økonomisk og sosial struktur.

Sentrumsfunksjoner

Ingen by kan eksistere uten et omland. Den tar på seg oppgaver på vegne av omlandet og oppfyller deres behov. Den har sentrumsfunksjoner som spesialistene i byen tar seg av.

Størrelsen på enkelte norske byer

Dette er ikke et statistisk begrep!

Innbyggertallene er per 1. januar 2007:

 1. Oslo: 545 739
 2. Bergen: 220 418
 3. Trondheim: 152 845
 4. Stavanger: 115 087
 5. Kristiansand: 77 840
 6. Sandnes: 60 507
 7. Fredrikstad: 71 297 (del av Nedre Glomma)
 8. Drammen: 58 730
 9. Tromsø: 64 492
 10. Skien: 50 696 (del av Grenland)
 11. Sarpsborg: 50 593 (del av Nedre Glomma)
 12. Sandefjord: 41 897
 13. Ålesund: 38 316
 14. Bodø: 35 618
 15. Arendal: 31 378
 16. Porsgrunn: 31 243 (del av Grenland)
 17. Haugesund: 31 140
 18. Tønsberg: 30 061

Litteratur

Helle, Knut; «Bergen blir by» i Middelalderbyen, Bergen 1985, ISBN 82-90289-19-2

Eksterne lenker