Bygghytte

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Et fransk bokmaleri fra 1448 med en fremstilling av kirkebyggeri

En bygghytte eller byggehytte betegner først og fremst det verkstedet som byggmesterene og steinhuggeren arbeidet i på samme måte som man kaller det sentrale arbeidslokale i et glassbruk for en glasshytte.

Bygghytte var i oveført betydning en betegnelse på de håndverkerne som reiste fra sted til sted for å oppføre kirkebygninger i middelalderen, et byggemiljø.

Bygningen

Bygghyttten ble oppført på byggeplassen for å gi ly for tegn og sol og for under arbeidet å huse det verktøyet som ikke håndverkerne eide personlig. Hytten var som regel bygget i tre som en frittstående bygning eller av og til bare som et tak ved stenmuren til den bygningen som var under arbeid. Av og til kunne bygningen være større med sadeltak og vegger og kunne inneholde flere rom eller til og med være en stenbygning.

Håndverkerne

I byggehytten ivaretok en også håndverkerens økonomiske interesser, og man utdannet nye håndverkere. Byggehytten var et omreisende arbeidslag, en slags religiøs laugmessig organisasjon. Innenfor en byggehytte hadde man både arkitekter, geistlige, kunstnere og bygningsarbeidere. Den hadde også både norske og europeiske medlemmer.

Bygghyttene kunne identifiseres ut fra stiltrekk og steinhuggermerker.

Litteratur

  • Svanberg, Jan; Medeltidens Byggmästare, Stockholm 1994 ISBN 91-550-4038-1