Døpefont

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Dåpsengel fra Ulnes kirke
Foto: Nina Aldin Thune

En Døpefont (fra latin Fons baptimalis- dåpskilde) er en vannbeholder som inneholder dåpsvann til bruk under dåpen.

Historie

Døpefont i Hegge stavkirke
Foto: Nina Aldin Thune

Dåpen fant i de eldste tider sted der hvor en fant rennende vann fordi en ønsket at vannet skulle være «levende». Først prøvde en å finne en kilde eller elv, men etterhvert ble også antikke termer tatt i bruk.

I urkirken var døpefonten en brønn og rundt denne ble det bygget et Baptisterium.

Dåpsbrønnen utviklet seg senere til en døpefont eller dåpsstein.

I middelalderen ble døpefonten plassert ved inngangen i vest, da dåpen ble sett på som en stasjon til veien inn i menighetens kristne fellesskap. Men kirkerommets symbolikk er blitt svekket og døpefonten blir idag som oftest plassert på den ene siden av koråpningen.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton