Diskusjon:Cosmas and Damian in Scandinavia

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Utbredelsen av bilder er stor særlig sør i Europa men også i Tyskland. Det kan se ut som om de er sjeldnere i Norden, men det finnes avbildninger bl a. i Eds kirke i Sollentuna, Sverige. Alle disse maleriene er fra før reformasjonene. Det ser ikke ut som om helgenene er blitt brukt i apotekikonografien i Norge, og ingen apotek har blitt kaldt opp etter dem. Muligens kan dette henge sammen med at de norske apotekene ble opprettet etter reformasjonen i et protestantisk land.

Jeg har funnet kalkmalerier i to kirker i Danmark, Nørre Herlev i Lynge, Roskilde fra 1450-1475, og i Udbyneder i Gjerlev, Århus fra 1500-1525. http://www.kalkmalerier.dk Og to i Sverige i Söderala, Hälsingland fra 1500-tallets første del og Ed, Uppland Se også artikkelen ”Sankt Cosmas og Sankt Damianus” hvor Peer A. Østrup igjennom fortellinger om helgene og utdyper funn i Norden og setter helgenene i en dansk farmasøytisk sammenheng. Bilder fra Nørre Herlev kirke har vært brukt som dekorasjon på Apoteket Friheden i Hvidovre. De skal stamme fra den såkaldte Isefjordmesterens verksted.

Kalkmaleriene er datert 1487 og muligens laget av Albertus pictor. Her skal ha vært en innskrift som nå er forsvunnet men som er skrevet ned av Elias brenner og Johan Peringskiöld se. http://www.historiska.se/medeltidbild/visa/foremal.asp?objektid=940519M1


Det finnes to dører fra et alterskap med avbildninger av helgener på innsiden i kirkesamlingen ved Bergen Museum. Her er på den ene siden evangelisten Johannes og Margrethe og på den andre St. Kristoffer og pesthelgenen Rochus. En mener at skapet kan sees som et senmiddelalderlig ”apotek” som rommer helgener som ble påkalt ved forskjellige sykdommer.

Fløyene kom til Bergen Museum fra Hjørundfjord kirke på Sunnmøre i1864 og har museumsnummer MA 249 a – b. Bildene ble avdekket i forbindelse med en utstilling i Historisk Museum Kirkesamlingen 1.september – 29. oktober 1989. I følge von Achen finnes det ikke noen andre skriftlige kilder enn en billedtekst på s. 12 i publikasjonen fra utstillingen Maleri og skulptur fra senmiddelalderen 1450-1525 Ifølge denne er maleriet utført i Nordtyskland ca. 1520. I artikkelen ”Sankt Cosmas og Sankt Damianus” s.1137 forteller forfatteren P.A. Østrup om sine undersøkelser i Hjørundfjord i 1977. Ifølge boken Dengang helgener var læger av K. Hæger på side 18 skulle det være pesthelgene Cosmas og Damianus som var avbildet på alteret. Forfatteren fant ikke alteret, men møtte prosten Olav Ekeland som kunne fortelle at Erkebiskop Olav Engelbrektson i Trondheim hadde hatt en uekte datter Cassi som var gift med presten i Hjørundfjord og dette hadde vært grunnen til at erkebiskopen gav kirken alteret og en messehagel, men kirken ble ødelagt av et snøskred. Alteret ble reddet og satt opp i den nye kirken. Messehagelen ble også reddet. Begge deler skulle være på Bergen museum. Forfatteren var skuffet over at dørene, som var overmalt, ikke hadde bilder av St. Cosmas og St. Damian og kommenterer dem ikke nærmere.

Skytshelgen for teologer, funksjonærer, notarer, billedhoggere, malere, skrivere, forfattere, bokhandlere, boktrykkere, bokbindere, papirfabrikanter, vindyrkere, slaktere, salmakere, glassmestre, speilmakere, gravører,lysestøpere, kurvmakere, for vennskap, mot forgiftninger, brannsår, fotlidelser og epilepsi, mot hagl, for en god avling se http://www.katolsk.no/biografi/johannes.htm

St. Margrete av Antiokia – 305. Skytshelgen for bønder, hushjelper, ammer og barnepiker; for de fødende og ammende kvinner; for en god fødsel; mot ufruktbarhet og mot å miste melk; mot sår og sykdommer i ansiktet; for en god død; for å unnslippe djevler se http://www.katolsk.no/biografi/margrete.htm Hun var en av de 14 nødhjelperne, en gruppe helgener som først opptrer i Tyskland. se http://www.katolsk.no/biografi/14hjelp.htm

Skytshelgen for de reisende, bilister, sjåfører, syklister, piloter, skippere, ferjemenn, sjøfolk, fløtere, pilegrimer, idrettsutøvere, gruvearbeidere, tømmermenn, hattemakere, fargere, bokbindere, skattegravere, frukthandlere, gartnere, leger, gravide kvinner og barn; for gater, broer og festninger; mot vann, brann, tørke, uvær og pest; mot øyenlidelser, tannpine og sår; mot en uventet død og for en god død. Han var også en av de 14 nødhjelperne. Se http://www.katolsk.no/biografi/kristofr.htm

Rochus av Montpellier ca 1295 - ca1327 er bl.a. helgen for leger, syke, sykehus, kirurger og apotekere. Han påkalles ved epidemier, pest, kolera, hudsykdommer, fotlidelser, knesmerter, byller, hundegalskap, mot alle medfødte sykdommer og mot allmenn ulykke. Biografi se http://www.katolsk.no/biografi/rochus.htm Kilde; utstillingsteksten i Bergen Kulturhistoriske museum