Idol

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Et idol er et gudebilde som dyrkes som en avgud. Idol kan i overført betydning også bety et menneske som noen, særlig ungdom, forguder eller beundrer høyt, eller som er et ideal eller en favoritt, for eksempel en film- eller popstjerne. I religionshistorien omfatter begrepet idol særlig gjenstander eller bilder som representerer en guddom fra såkalte primitive religioner.

Ordet idol kommer via engelsk idol og fransk] idole fra det latinske idolum som betyr «bilde» eller «avgudsbilde». Idolum er igjen lånt fra gresk eidelon (εἴδωλον), «bilde», som er avledet av eidos (εἷδος), det vil si «utseende» eller «skikkelse».

Idolatri

Både jødedommen, kristendommen og islam advarer mot idolatri eller bildedyrkelse, det vil si at en tilber avbildninger av guddomen eller naturen som om de var like hellige som skaperen eller skaperverket selv. Den fullstendige versjonen av det andre av De ti bud i Det gamle testamentet sier dette om bilder: «Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.» For å unngå avgudsdyrkelse var det derfor i lang tid vanlig med bildeforbud i kristendommen. Dette førte til harde stridigheter og blant annet ikonoklasmen mot bilder i bysantinsk kunst på 700- og 800-tallet.

Se også