Kåre Jonsborg - Freske - Bergprekenen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Alterfreske i Tonsen kirke. Utført av Kåre Jonsborg.
Foto: Frode Inge Helland
Skisse til alterfreske i Tonsen kirke. Utført av Kåre Jonsborg. Velvilligst utlånt av Tonsen menighetskontor.
Foto: Frode Inge Helland

Kåre Jonsborg - Freske - Bergprekenen er det store alterbildet Bergprekenen på alterveggen i Tonsen kirke, ca. 40 kvadratemeter stort, er en freske utført av kunstneren Kåre Jonsborg (1912 - 1977) og ferdigstilt i 1963. Det forestiller Jesus som taler til sine tolv disipler i fjellet.

I det lille forarbeidet til verket kan man tydelig se komposisjonens konstruksjonslinjer som danner et system av rektangler, sirkler ellipser og kjegler. Man kan kjenne igjen noen av trekkene i komposisjonen i det ferdige murmaleriet.

Hensikten med denne måten å komponere på er tosidig:

Den første siden er at konstruksjonen brukes så til å styre plasseringen av de enkelte billedelementene etter visse prinsipper som Det gylne snitt, "optisk utsving" osv. - skape en tre-dimensjonalitet i en to-dimensjonal flate. Hensikten er ikke bare å vise motivet, forklare volumene og rommet det befinner seg i, men også skape en harmonisert verden motivet kan leve i.

Den andre siden av hensikten med konstruksjonen er å makte overgangen fra små skisser og utkast til det store formatet uten at dette påvirker proposjoner og harmoni, samtidig som man kan korrigere for for de endrede betraktingsforholdene med motivet høyt opp på veggen.

Bildets motivelementer er skulpturalt utformet med sterk tredimensjonal virkning, men bryter likevel aldri veggens flatekarakter.

Arne Durban skrev i Morgenposten: Kunstneren har villet holde det (motivet) i flaten, aldri brukt fargene til å skape en illusjon av rom. For bildet skal nettopp ikke være et hull i veggen, men en del av den.

Forarbeidene skal ha blitt utført med en eneste modell på en sørlandsholme. Vedkommende modell ble flyttet rundt i de ulike posisjonene mens kunstneren tegnet ham inn i den konstruerte komposisjonen.

Litteratur

Ruth Waadeland, Kunstneren Kåre Mikkelsen Jonsborg. Jakobineren fra de store skoger, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2008 (ISBN 978-82-519-2403-0).

Se også