Kitsch

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kitsch er masseproduserte kunstgjenstander av lav kvalitet. Kitsch var opprinnelig billige etterlikninger av kjente kunstverker, for eksempel reproduksjoner av malerier i andre materialer, men betegner i dag all slags dårlig «liksom-kunst».

Kitsch blir vanligvis ansett som smakløs og banal i forhold til det rådende synet på hva som er god kunst. Begrepet har imidlertid fått et litt nytt innhold i Norge etter at den berømte kunstneren og naturalisten Odd Nerdrum betegnet seg selv som en kitsch-maler. Kitsch var tidligere ensbetydende med «søppel» eller «plagiat», men da Odd Nerdrum brukte ordet for å besvare det gamle spørsmålet hva er kunst?, tok han kitschkunsten inn i varmen og utfordret dermed det etablerte, «offisielle» kunstsynet.

Etymologi

Ordet kitsch er opprinnelig tysk, men har usikkert opphav. Enten er det avledet fra det engelske sketch, det vil si «skisse» eller «utkast», fra det tyske verkitschen som betyr «å selge billig» eller fra det tyske dialektordet kitschen som betyr å «smøre», «fuske» eller «skrape sammen i hauger»

Useriøs, masseframstilt kunst med populære og lettfattelige motiver kan også kalles «rammebutikkbilder» eller «fiduskunst». Begrepet fidus kommer av det tyske fiduz som igjen stammer fra det latinske fiducia, det vil si «tillit» eller «tiltro». Fiduskunsten skal derfor være tillitvekkende overfor et stort publikum.

Kitsch eller kunst?

Når man skal definere hva noe er og hva et begrep betyr, må man nødvendigvis orientere seg i forhold til det det ikke betyr. Man må avgrense begrepet i forhold til en rekke ting som det ikke skal innbefatte. Kitsch er et eksempel på noe kunstbegrepet ikke skal inneholde, men det finnes også andre ting som ikke er kunst. Beiser man for eksempel hytta rød, bedriver man ikke kunst, men heller ikke kitsch. Det spesielle med kitschen er altså at den ikke bare befinner seg utenfor kunstbegrepet, men at den er dets negasjon, dets antitese. Det er dette som gjør diskusjonen rundt kitschen så betent. Og det er én hovedgrunn til det: Fordi kitschen utgir seg for å være kunst uten å være det.

Kitsch er opprinnelig et negativt begrep, og oppsto blant kunsthandlere i München1800-tallet. Det ble brukt om billig kram og falsknerier som ble solgt til engelske og amerikanske turister. Det var altså på denne tiden ingen tvil om hva som var kitsch og hva som var kunst. Kitschen betegnet utelukkende svindel. Kitschbegrepet ble imidlertid etter hvert utvidet til også å gjelde andre kunstarter enn den billedkunst. Man begynte for eksempel å snakke om kitsch-romaner. Begrepet fylte her et tomrom i litteraturkritikken, fordi man hadde behov for å skille «ærlig» smusslitteratur fra litteratur som gav seg ut for å være stor, men som i virkeligheten ikke var annet enn fusk. Denne kitsch-litteraturen hadde høyverdig språkbruk og omtalte vidløftige temaer uten tilstrekkelig kunnskap, innlevelse og indre logikk. Allerede her har kitschen altså fått sin fremste egenskap i forhold til andre, lignende gjenstander og fenomener som heller ikke kan betegnes som kunst, nemlig at den utgir seg for å være noe den ikke er. Uredeligheten ligger med andre ord innebygget i begrepet. Andre karakteristika som inngår i den utvidete forståelsen av kitsch, er søtladenhet, pseudo-romantikk, forfalsket idyll, svart-hvitt-fremstilling og et verdensbilde preget av opphevelse av all disharmoni.[1] Vi aner allerede her at kitschen har potensial til å betegne langt mer enn kunstens antipode: At den lett kan bli et bilde på menneskelig blindhet, eskapisme og falskhet generelt, at den med andre ord henviser til menneskenes manglende mot til innsikt, erkjennelse og opprør.

Kitsch og camp

Camp er et begrep som har presset seg på fra 1980-tallet med popart-kunstnere som Andy Warhol og Jeff Koons. Dette er et nyttig begrep, fordi det skiller ut kunstneres lekne bruk av glorete kitsch-produkter fra selve kitschbegrepet. Et typisk eksempel på camp er rosa miniatyrkopier av Michelangelos Davidstatue. Den bevisste bruken av kitsch i en kunstnerisk kontekst har skapt en retning innen kunsten som blir kalt camp. Det er altså helt uproblematisk å si at omforming eller gjenbruk av kitsch kan skape genuin kunst. De to adjektivene «glorete» eller «grell» som for mange er synonymt med adjektivet «kitschy», gjelder altså ikke først og fremst kitschen, men campen.

Se også

Eksterne lenker