Kjelstraumen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°47′53,86″N 4°56′25,12″Ø

Kjelstraumen.
kart: Kart i skolen
Kjelstraumen.
kart: Kart i skolen
Kjelstraumen.
kart: Kart i skolen

Kjelstraumen (Kilstraumen) er et handselssted som ligger i Kjelstraumen like nord for sundet mellom Ulvøy og Bakkøy.

Den viktigste ferdselsåren nord i Hordaland gikk gjennom Radøysundet over Lygresundet til Fensfjorden. Denne indre leden var trang og mindre værhard enn leden lenger ute og passet derfor best for mindre og mellomstore fartøy.

Historikk

Kjelstraumen er nevnt i kong Sverres tid. Birkebeinerne innhentet to av baglernes skip på veg til Bergen og det kom til kamp i Kjelstraumen. Tradisjonen vil også ha det til at det var falkestasjon Kjelstraumen i middelalderen.

Ved Kjelstraumen har det vært gjestgiveri i flere hundre år. Etter at lensherren på Bergenhus, Lauritz Kruse, hadde gitt løyve til sette opp hus i Kjelstraumen, søkte sogneprest i Lindås, Hans Nilssør, til kongen om stadfelselse. Av et kongebrev fra Christian IV av 20. juni 1610 fremgår det at sognepresten hadde satt opp et nytt gjestgiveri på en av prestegårdens eiendommer ved Kilstraumen og ansatt en mann til å lede dette og sørge for mat og øl og andre nødvendigheter til veifarende. Ole Lagesen eide stedet i 1756. I 1799 kjøpte Christopher Kahrs gjestgiverstedet. Sønnen Christ Kahrs løste borgerbrev som handelsmann i 1812. Og hver vår og høst var det tingsted her. Stedet var også skysstasjon. Bøndene i på gårdene rundt hadde skyssplikt, såkalt "tilsigelsesplikt" for embetsmenn og offentlig ansatte. De måtte holde både båter og roere.
Stedet ble dampskipsstoppested og i 1870 ble det første poståpneriet i Austrheim lagt hit.

Butikkdriften nedlagt i 1964, men delvis drift med overnatting fortsatte frem til 1979 da Ole Robertsen overtok stedet. I 1984 ble hovedbygningen påbygget restaurantbygg og området utbedret. I 1998 døde eieren Ole Robertsen og Nils Knutsen overtar i 1999. I 2001 solgte Nils Knutsen hele området til Kjelstraumen Brygge og Gjestehus A/S og åpnet for drift samme år. Senere hadde stedet ulike eiere. Høsten 2009 ble stedet solgt til solgt til Kilstraumen A/S. Stedet fikk nytt bryggeanlegg i 2010. Idag (2011) er det småbåthavn i Kjelstaumen og hovedhuset er restaurert, ominnredet og drives som vertshus med servering og overnatting på helårsbasis.

Bygninger

I dag står der gamle hovedbygningen og to sjøbuer.

Bilder

Litteratur

  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 1 Ytre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1972
  • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke.Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
  • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.