Kulturminneloven

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk

Lov om kulturminner («kulturminneloven») er en norsk lov fra 1978 som skal verne om norske kulturminner og kulturmiljøer, dvs. gjenstander eller områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.

  • §9 Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner på en måte som nevnt i §3 første ledd, jfr. §8 første ledd (...)
  • §10 Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede kulturminner eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i §§8 og 9 bæres av tiltakshaveren (...)

Etter loven er alle fredede kulturminner av nasjonal verdi, og skal i utgangspunktet reguleres til spesialområde med formål bevaring. Inngrep i slike kulturminner tillates bare der hvor bevaring vil medføre så store negative konsekvenser at det ikke står i rimelig forhold til kulturminnenes bevaring. Det er Riksantikvaren som eventuelt gir tillatelse til inngrep.

Se også

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton