Kunstbegrepet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kunstbegrepet må ta utgangspunkt i den kunstneriske kommunikasjonsprosessen mellom kunstner, kunstverk og betrakter. Den fjerde faktor er forholdet til den virkeligheten som kunstverket er en del av.

En kan dele inn teoriene i:

  • Imitasjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstverket og virkeligheten
  • Uttrykks eller ekspresjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstner og kunstverk
  • Opplevelses og resepsjonsteorier som tar for seg forholdet mellom kunstverk og betrakter
  • Modernistiske og formalistiske teorier som er forholdet til kunstverket alene.

Kunstteoriens historie forteller om at en ofte har kombinert noen av disse teoriene med hverandre.

Imitasjonsteorier ser på bilder og skulpturer som en etterligning av vikeligheten. Men det som oppfattes som virkelighet kan variere fra den himmelske virkelighet til den materielle og sansebare, og fra den ideelle virkelighet til den sosiale.

Uttrykksteorien ser på kunstverket som et uttrykk for kunstnerens indre følelser og opplevelser. Dette er en form for kunstnerens støtknede bevissthet.

Resepsjonsteoriene ser primært på kunstverk som en estetisk opplevelse. Først og fremst skal kunstverket gi opplevelse av noe skjønt og vakkert, men hensikten kan og være å provosere og rokke ved konvensjonelle oppfatninger.

Modernistiske og formalistiske teorier ser på kunstverket som en spesiell sansbar virkelighet. Denne kommer i tillegg til den ytrevirkelgheten og består av former og farger i en stadig dynamisk bevegelse.

Se også

Kunstdefinisjoner