Kunsthistorie:Retningslinjer for billedbruk

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er en offisiell retningslinje for kunsthistorie


OBS! Bilder som er større enn ca.1000px x 1000px må ikke lastes opp de serveren ikke tåler disse !

Kunsthistorie er utgitt under lisensen {{Cc-by-nc-sa-3.0}} som ikke tillater kommersiell bruk. Om en bruker bilder fra andre kilder kan de ha en friere lisens. Sjekk alltid hvilken lisens et bilde er utgitt under.


På billdesider skal følgende opplysninger taes med:

Beskrivelse

Navn på monument eller annen billedtekst

Lisens

Hovedlisenser for kunsthistorie:

 • {{Cc-by-nc-sa-3.0}} Dette er hovedlisensen som alt tekst og billedmateriale er utgitt under om ikke noe annet er spesifiert.
 • {{PD}} Brukes på det som er fritt etter åndsverksloven dvs. mer enn 70 år etter at opphavsmannen er død.
 • {{Kopirett}} Brukes på det som ikke er fritt etter åndsverksloven men der et unntak i lovverket gir anledning til bruk i tilknytning til kritisk/vitenskapelig tekst.


Lisenser for materiale fra andre nettsteder:


Bruk av lisenser:

Smallwikipedialogo.png Denne siden bruker innhold fra Wikipedia. Kunsthistorie bruker Creativ Commons by-nc-sa 3.0 lisens, mens Wikipedia er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår og GNU fri dokumentasjonslisens.

og eventuelt

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Licens

Det tillates at bildet kopieres, distribueres og/eller modifiseres under retningslinjene som beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0. Det betyr at du kan gjenbruke og modifisere bildet så lenge du krediterer opphavspersonen og beholder lisensen.

 • Brukes når foto er hentet fra wikipedia. Husk å lenke til billedsiden på wikipedia eller Commons


Flickr logo gamma.gif.v1.5.gif Bildet er hentet fra Flickr. Kunsthistorie bruker Creativ Commons (by-nc-sa 3.0)lisens. Bildet kan opprinnelig ha en annen lisens.
 • Brukes på materiale hentet fra Flickr. Sidene bør suppleres med en lenke til billedsiden og eventuelt en lenke til lisens om denne avviker fra kunsthistorie.com.


PD-icon..png Dette bildet har blitt utgitt i public domain av bildets rettighetshaver, eller kopirettighetene har blitt foreldet. Dette gjelder på verdensbasis.

Originalen kan ha verkshøyde etter åndsverkloven, men eneretten til å råde over det er foreldet, enten fordi det er minst 70 år siden opphavsmannen døde, eller fordi opphavsmannen ikke er kjent, og det er minst 70 år siden bildet ble publisert, jf. åndsverklovens §§ 40 og 41. Det betyr at du kan gjenbruke og modifisere bildet så lenge du krediterer opphavspersonen etter god skikk og behandler verket respektfullt.

 • Brukes på det som er fritt etter åndsverksloven dvs. mer enn 70 år etter at opphavsmannen er død.


Red copyright.png Dette bildet har kopirett .

Originalen har verkshøyde etter åndsverkloven. Bildet kan gjengies etter § 37. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Foto blir brukt i artikler som omhandler kunstneren og vedkommendes kunstverk og kan ikke brukes på andre måter. se Bruk av foto av kunst som ikke er falt i det fri

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License

Bilde kopieres, distribueres og/eller modifiseres under retningslinjene som beskrevet i Navngivelse-Ikkekommersiell–DelPåSammeVilkår 3.0. Du kan gjenbruke og modifisere bildet så lenge du krediterer opphavspersonen, ikke bruker det kommersielt og beholder lisensen.

 • Brukes på andre foto og tegninger.

Kilde

Hvem som har tatt bildet, eller hvilket verk det er hentet fra.

Lenke til nettsted bildet er hentet fra.

Til beskrivelse

eksempel

Beskrivelse

Statue tilegnet arbeiderbevegelsens pionerer. Youngstorget i Oslo

Kilde

Eget bilde

Dato

Foto: 2007-06-21
Skulptur: 1957

Opphav

Foto: Kjetil Ree
Skulptør: Per Palle Storm

Lisens


Denne malen brukes slik:

{{Information
|Beskrivelse = Beskrivelse av motivet
|Kilde   = Enten «Eget bilde», henvisning til scannet bok, nettadresse o.l.
|Dato    = Datoen bildet ble tatt, samt eventuelt datoen da bygningen ble oppført / skulpturen ble laget etc.
|Opphav   = Navn på fotograf, arkitekt, kunstner etc.
|Lisens   = Som verifisere at du ikke bryter noens opphavsrett. 
}}


Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig. Ønske er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig. Nettstedet er ikke et allmennopplysende leksikon. Jamfør Åndsverksloven §23