Kunsthistorie:Underprosjekter/Strøk i Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Bergen komm.png

Det er et ønske om å få skrevet en del artikler om Strøk i Bergen, deres historie og gater, plasser og bygninger knyttet til dem.

Emner

Dette er ett prosjekt om Bergens arkitekturhistorie og et forsøk på å sette fokus på bygningsvern og kulturminnevern.

Formål

Å få skrevet artikler om de forskjellig strøk i Bergen. Finne frem til interessante bygninger og andre kulturminner og skrive om dem.

Bidragsytere

For å sikre kvaliteten må bidragsytere være registret med et brukernavn og helst oppgi en bakgrunn på sin brukerside.

Struktur

 • Skrive om strøkets historie.
 • Begynne med det enkelte strøk og i hovedartikkelen skrive inn gater, plasser og bygninger etc. som har interesse.
 • Lage lenker til gater, bygninger etc som det er interessant å skrive en egen artikkel om.
 • Lage avsnitt i hovedartikkelen om de stedene som det ikke er aktuelt å skrive egne artikler om.
 • Finne frem til Kart, bilder etc. som kan brukes i artiklene og legge dem inn (ikke større filer enn ca. 1000px x 1000px).
 • Gå på fotosafari og fotografere bygninger om andre interessante objekter og legge inn bildene i artikler.
 • Arkitektbiografier
 • Artikler om personer som kan ha hatt betydning for byen og strøkene.

Delmål

 • Få skrevet om og kartlagt kulturminner i Bergen, og få tatt bilder av dem.
 • Få kontakt med personer som har kunnskap og interesse for bygningsvern å bruke dette nettstedet som en enkel måte å samle stoff.

Prosjektarbeid

Hvordan skrive ?

God formgivning er viktig for å skape en bra artikkel. Gode artikler starter med en introduksjon/oversikt over emnet og fortsetter med å presentere stoffet med en klar struktur. Hoveddelen av artikkelen følges så av standard vedlegg som kilder, relaterte artikler og til sist eksterne lenker.

Introduksjon

Introduksjonen gir oversikt over artikkelen, og siden den kommer før eventuelle overskrifter så lager vi ikke noen == Introduksjon == eller lignende over den. Introduksjonen bør gi et kort sammendrag av artikkelen; leseren kan derved se om den er relevant for henne/ham.

Avsnitt

Avsnitt bør ikke være for lange, det tretter leseren – husk også at det er tyngre å lese på nett enn på papir. Avsnitt med kun én setning er på den annen side for kort, med mindre man sterkt skal markere et poeng.

Overskrifter

Overskrifter gir en rask introduksjon til ulike deler i en artikkel og riktig benyttet bidrar overskrifter til å strukturere artikkelen. Overskrifter er hierarkiske, så du bør starte med nivå 2 (== Overskrift, nivå 2 ==) og fortsette med lavere nivåer: === Overskrift, nivå 3 ===, ==== Overskrift, nivå 4 ==== osv. Om man bør bruke overskrifter av lavere nivå er en vurderingssak; når det gjelder overskrifter kan det være nyttig å huske det gamle ordtaket at: For lite og for mye er like skjemmende.

Illustrasjoner

Fotografier, kart, tegninger og diagrammer kan alle bidra til å belyse et emne. Riktig brukt vil illustrasjoner gjøre at leseren lettere forstår artikkelen. Det er viktig at eventuelle illustrasjoner ikke ødelegger, men understreker «artikkeltekstens flyt». Gode illustrasjoner skal tilføre artikkelen informasjon, ikke bare tilføre pynt.

Du trenger ikke angi høyrestilling, det er standardverdi, se ellers gjerne utfyllende hjelpeside for bruk av illustrasjoner.

Standard vedlegg

Standard vedlegg er ulike seksjoner som lengre artikler vanligvis avsluttes med, disse er:

 • Bibliografi (Tekst) eller Verk (Kunst) (Eventuelt Malerier og Skulpturer etc. om der finnes flere typer)
 • Se også – En kort liste med interne lenker til bestemte artikler om samme eller tilstøtende emne. "Se også"-seksjonen plasserer artikkelen i kontekst med andre, og er en nyttig tilføyelse til lenker i artikkelteksten.
 • Referanser og fotnoter (Eventuelt bare Referanser om det bare dreier seg om dette) – Dersom referanser/fotnoter brukes i artikkelen plasseres de her. I en artikkel på kladdstadiet er ikke referanser nødvendig, men dersom den skal opp på anbefalt/utmerket-nivå, er referanser viktig! Referansen legges inn i hovedteksten med følgende kode: <ref>Tekst</ref>. For at denne skal synes må følgende kode legges inn under Referanse-tittelen: <references/>.
 • Litteratur – Bøker og artikler som artikkelen bygger på og utgangspunkt for videre lesing, bør oppgi hva som de fleste fagfolk på det aktuelle felt vil regne som standardverk i dette feltet. De(t) største/viktigste norskspråklige verk bør alltid oppgis, samt vesentligste verk på andre språk. Det er en fordel om litteraturinnførselen kommenteres med 1–2 setninger med omtale som forklarer hvorfor dette er regnet som et relevant verk (utover den informasjon som tittelen på boka eller artikkelen gir). Bøkene bør utstyres med ISBN-nummer, siden dette vil skape en lenke til biblioteker og bokhandlere en kan få tak i den. Dessuten overflødiggjør ISBN-nummer behovet for endel bibliografisk informasjon som forlag og utgivelsessted. Opprinnelig utgivelsesår bør være med fordi det kan være nyttig i bedømmelsen av verkets relevans.
 • Eksterne lenker – Lenker til andre nettsteder, om de er på andre språk enn norsk merkes de med språket i parantes, f.eks. (engelsk). Helst bør det kun lenkes til nettsider i HTML-format.

Suksesjonsbokser kommer helt sist i teksten, etter eksterne lenker, men før kategorier.

Kategori

Til slutt skal artikkelen listes med riktige kategorier. Kategorier kan f. eks. være: Kategori:Strøk i Bergen. Det er aktuelt å dele denne opp med hvert strøk som underkategori når mengden artikler vokser.

Bemerk at når du kategoriserer biografier, så må du tilføye | etternavn, fornavn bak kategorinavnet, for at artikkelen skal bli riktig listet i kategorilista.

[[Kategori:Norske malere|Etternavn, Fornavn]]

Hvor finne informasjon

Verktøy

Oversikter

Artikler som bør forbedres:

Infobokser


Maler

Bergen komm.png Denne artikkelen er
en del av prosjekt Strøk i Bergen.Eksterne lenker