Kunstvitenskap

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Begrepet kunstvitenskap blir i noen tilfeller brukt når en ønsker at faget kunsthistorie ikke kun skal oppfattes som et estetisk innrettet historiefag, men også vise at faget rommer et studium av arkitektur, bilder og andre visuelle uttrykk sett i et samtidsperspektiv, i tillegg til det historiske perspektivet. Betegnelsen kunstvitenskap kan ha en sterkere informasjonsverdi og gir en tydeligere samtidsrelevans enn kunsthistorie. En ønsker også et kritisk studium av det mangfoldige visuelle miljøet som preger dagens samfunn. Denne betegnelsen brukes ved Universitet i Tromsø.

Sitat Kunstvitenskap er studiet av den visuelle kulturen i den vestlige verden med blikk mot andre kulturer. Kunstvitenskap er et historisk emne med røtter i den kritiske humanistiske tradisjonen. Kunstvitenskapen relaterer til objekt, oftest i form av monument innen billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk, men også andre visuelle medier. Sitat
Universitetet i Tromsø

Kunstvitenskapen fokuserer på:

  • Kunstteori og kunstvitenskapelig metode.
  • Visuell argumentasjon - visualisering av digitale 3D-modeller.
  • Orienteringsmekanismer i tid og rom og gestaltningen av de visuelle omgivelsene.
  • Identitet og makt i samtidsarkitekturen.

Navnevalg i andre land

I Sverige byttet en navn fra kunsthistorie (eller kunsthistorie med kunstteori som var den fulle betegnelsen) til kunstvitenskap allerede i 1969. I Linköping og Göteborg heter emnet i dag kunst- og bildevitenskap. Ved Åbo Akademi i Finland byttet en navn til kunstvitenskap i 1993. I Danmark brukes fortsatt betegnelsen kunsthistorie. Navnebyttet i Sverige skjedde fordi en ønsket å få et bredere repertoar av metodiske angrepsvinkler i studiet av kunsten, og få inn andre aspekter enn de estetiske og stilmessige. Innenfor de fleste ikke-skandinaviske språkområdene i Europa er betegnelsen kunsthistorie fortsatt brukt: art history, histoire de l'art, Kunstgeschichte.

Eksterne lenker