Kvernes stavkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Kvernes stavkirke
2007.08.12. Kvernes Stavkirke eksteriør 01.jpg
Kvernes Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1300tall
Endringer:  Nytt kor 1633
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Stavverk, kor i lafteverk
Materiale:  Tre
Kirkerommet
Prekestol:  1600-tall, hollandsk
Døpefont:  1700-tall
Alter:  Altertavle fra 1603, Anna selvtredje, Maria med barnet, Moses, Den oppstandne Kristus
Diverse:  Modell av et tremastet, fullrigget orlogskip, med 50kanoner og Danebrog fra 1600-tallet
Commons-logo.png
Kvernes stavkirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Kvernes stavkirke bilder på kunsthistorie

Kvernes stavkirke er en stavkirke i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Kirken er antatt bygd rundt 1300. Den er 16 m lang, 7,5 m bred og har plass til ca 200 personer. Den er således også en av våre aller største stavkirker. Åringdatering av deler fra 1633’ men helekirken er ikke undersøkt.

Bygningen

Interiør
Interiør
Altertavle
Foto: Frode Inge Helland
Altertavle detalj med Anna selvtredje og Maria med barnet
Kvernes, Averøy, Møre og Romsdal.
Foto: Kart i skolen
Øst
Foto: Frode Inge Helland
Plan.
Oppmåling: Egil Sinding-Larsen

Denne typen stavkirke blir ofte kalt Møre-typen. Møretypen er enskipete langkirker med mellomstaver i veggene. I motsetning til stavkirkene ellers i landet har de takbjelker (ankerbjelker) tvers over skipet i høyde med stavlegjene. Uvanlig er også avstivningen med skorder – grove utvendige skråstivere mellom stavlegjene og marken. Det er usikkert om skordene i Kvernes stavkirke og Rødven stavkirke er opprinnelige. Av den opprinnelige kirken er bare skipet bevart.

Bygningshistorie

Da kirken ble ombygd i 1633 ble koret revet og et nytt kor opført i lafteverk i hele skipets bredde, ble inngangen flyttet fra skipets vestside til sørsiden. Like etter, antagelig 1670, ble det reist en funt (dåpssakristi), lavere og smalere enn skipet, i kirkens vestlige ende. I 1776 ble kirken ombygd og enda en gang i 1810 da den fikk en takrytter. En stolpe, som tidligere hadde vært feste for pupituret ble flyttet ut i midtgangen som understøttelse for takrytteren. Like etterpå fikk kirken våpenhus .

i 1725 solgte kongen kirken og den ble i privat eie frem til 1872 da den ble kjøpt av sognet. Det var meningen at stavkirken skulle rives i 1896, tre år etter at ny kirke ble bygd. Men i 1894 ble kirken solgt og kjøpt av en gruppe mennesker som senere donerte hele kirken til Fortidsminneforeningen i 1896.

Eksteriør

Kirken er rødmalt med sorte vindskier og hjørnebord. Store skorder støtter sydveggen. Spor i nordveggen viser at også den har vært støttet av skorder. Der er ingen spor som tyder på at kirken har har hatt svalgang.

Interiør

Koret og våpenhuset ble rikt dekorert med limfarge (distemper)innvendig i 1630-40-årene. Korets vegger har vært dekorert med inndelte felt som viste bibelske scener og taket har rankedekorasjoner. Veggene ble senere overkalket. De underliggende dekorasjonene er blitt fremkalt og konservert av riksantikvaren i 1960-70-årene. Skipets vegger og tak er fullstendig dekket med dekorasjoner av bladranker.

Inventar

Altertavlen er skåret i tre og bemalt - antagelig av Johan Kontrafeyer. Den ble konservert i 1970-årene. Selve alterstykket i høygotikk antas å være utført i Lubeck. Over korskillet, som bærer Christian VIs monogram, er der plassert et krusifiks. Prekestolen antas å være utført i 1630-40-årene og har et hollandsk preg. Mellom midtsøylen som understøtter takrytteren og korskillet henger et votivskip. Ellers er der epitafium, et skap og et kistelokk bemalt med olje på tre.

Tiljgjengeligeht

Kirken har åpent i tiden 20.06–20.08, alle dager kl. 10.00-17.00. 15.05-15.09 søndager 10.00–17.00.

Litteratur

Kvernes stavkirke, Egil Sinding-Larsen, Jubileumsutgaven Årbok 1969, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.

Eksterne lenker

Bilder

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi