Kystkultur

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Vågsberg, Vågsøy, Sogn og Fjordane.

Kystkultur omfatter de kulturminnner som er knyttet til befolkningen, fiskeriene og trafikken langs kysten og fjordene. Kysten har i alle tider vært, og er, et bærende element i vårt lands kultur og økonomi. Av ulike årsaker kom imidlertid denne kulturen 1800-tallet, under profileringen av vår nasjonale identitet, i skyggen av innlandskulturen med sine storgårder og folkekunst.

Først på 1970-tallet ble denne delen av vårt lands kulturhistorie gjenstand for en gryende interesse for å gi kystkulturen den plass den fortjener i det nasjonale bildet. En har blitt bevisst at livet langs kysten ikke var likt livet innover i fjordene og innlands forøvrig. Allerede her viser det seg uklarheter i hva man egentlig oppfatter som "kystkultur", idet mange mener at mye av det som tidligere foregikk inne i fjordene, var kystkultur.

Dokumentasjon

Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke utarbeidet i 1970-årene, i regi av Historisk Museum i Bergen og Kystmuseet i Sogn og Fjordane, et nybrottsbeid i form av tre rapporter som kaster lys over det nettverk av handels-. privilegiesteder og gjestgiverier i Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidet ga ikke bare et bilde av kulturminnene, men også det nettverket av ferdselsleder og knutepunkt som var selve blodåresystemet i den økonomiske virksomheten langs kysten.

Det samles også inn gjenstander, arbeidsmetodebeskrivelser, fortellinger og annet, hovedsakelig av historisk art, som kan belyse hva fortidens kystkultur besto i. Kulturarrangementer som Kystsogevekene og opprettelse av lokale museer i skjærgårdskommuner er en del av dette.

Mye arbeid blir også lagt ned i å ta vare på og restaurere båter, bygninger, kulturlandskaper, husdyrraser og bruksgjenstander samt føre kunnskap videre ved å gi opplæring i gammelt håndverk til nye generasjoner.

Litteratur

  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 1 Ytre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1972.
  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 2 Midtre og indre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1975.
  • Jan Henrik Munksgaard: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del Del 3. Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.

Eksterne lenker