Lena Liepe

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Lena Liepe foreleser ved Talgje kirke
Foto: Nina Aldin Thune

Lena Liepe (født 1962)er en svensk professor og doktor i kunstvitenskap.

Arbeid

Hun tok sin doktorgrad ved Lunds universitet, og jobber som professor i kunsthistorie ved Kunsthistorie seksjon, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Tidigere var hun førsteamanuensis og professor i kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø i tidsrommet 1996–2007.

Forskning

Forskningsområdene er Middelalderens billedkunst og arkitektur i Norden og Nord-Europa, Kunstteori og -metode, Genusperspektiv på middelalderens billedkunst, Illuminasjonene i islandske håndskrifter.

Interesser

Hun er spesielt interessert i metodeutvikling på feltet middelaldersk ikonografi, inklusive billedkunstens plass i middelalderens kristne kult og ritual. Hun deltar i et tverrfaglig liturgiseminar for middelalderforskere ved UiO og var med i arrangementskomiteen for Det 21 Nordiske Ikonografiske Symposium som ble holdt på Utstein kloster i august 2008. Blant hennes andre aktiviteter kan nevnes at hun sitter i redaksjonsrådet for Kunst og kultur.

Bibliografi

  • 1995 Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv. Skånsk senmedeltid och renässans 14, Lund: Lund University Press (doktorsavhandling).
  • 1995 Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation. Skånsk senmedeltid och renässans 15, Lund: Lund University Press (planschverk till doktorsavhandlingen).
  • 2001 Medieval Stone Churches of Northern Norway. The Interpretation of Architecture as a Historical Process, Tromsø: Ravnetrykk 25.
  • 2003 Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid, Lund : Nordic Academic Press.
  • 2003 Tegn, symbol og tolkning: Om forståelse og fortolkning af middelalderens bilder, Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag.
  • 2007 Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809, Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Eksterne lenker