Manufakturhuset

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′30,959″N 5°19′43,788″Ø

Manufakturhuset
2008 02 15 Manufakturhuset i Bergen 01 1024.jpg
Bergen Foto: Frode Inge Helland
Byggeår:  1646
Adresse:  {{{adresse}}}
Byggherre:  {{{byggherre}}}
Funksjon:  {{{funksjon}}}Manufakturhuset
Foto: Nina Aldin Thune

Manufakturhuset ligger i Peter Motzfeldts gate 2 i Bergen. Huset regnes som det største verdslige bygg i Bergen fra barokken og landets eldste «fabrikkbygning». Bygningen har fungert som tukthus, tvangsarbeidsanstalt, kirke, skole og offentlige kontorer.

Barnehus

Manufakturhuset ble oppført med innsamlede midler som et barnehus i 1646. Her kunne fattige, foreldreløse gutter og jenter i alderen 12–18 år få oppdragelse og lære et håndverk. Prostituerte kunne også dømmes til et opphold, adskilt fra de unge. Navnet manufakturhuset har sin bakgrunn i handelsmannen Jacob von Wida i 1684 fikk kongens tillatelse til å produsere «et grof linnet og ulden manufactur i Børnehusset». De ansatte/innsatte produserte klær for det militære og en tid hadde fabrikken enerett til å levere uniformer og uniformsdeler til regimentene og garnisonene i Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Bybrannen i 1702

Johan Joachim Reichborns tegning av Børne, Tugt, og Manufactur, Huset. Anno: 1765.

Bergens mest omfattende bybrann oppsto nær Manufakturhuset 19. mai 1702 og rammet rundt 7/8 av byen. Etter brannen fikk arkitekt Johan Conrad Ernst ansvaret for gjenreisningen av de offentlige bygningene i Bergen. Foruten Hagerupgården, var Ernst også ansvarlig for gjenreisningen av Manufakturhuset. Manufakturhuset ble tatt i bruk igjen i 1743.

Arbeidshus og tukthus

Manufakturhuset ble med tiden brukt som arbeidshus for voksne fattige og bostedsløse. Arbeidet besto av etterhvert også av spinning av lin og tobakk, samt produksjon av spiker. I 1744 ble bygget brukt som tvangsarbeidsanstalt for voksne. I 1768 ble Manufakturhuset ombygget av Johan Joachim Reichborn. I 1789 ble bygningen brukt som tukthus for mannlige tyver. Manufakturhuset ble også den alminnelige straffeanstalten for kvinner.

Skole og offentlige kontorer

I 1892 overtok Bergen kommune Manufakturhuset fra staten. Bygningen ble brukt som lokaler for Lungegården skole fram til 1936. Etter andre verdenskrig har huset vært brukt til offentlige kontorer og i dag benyttes lokalene av Etat for plan og geodata i Bergen kommune. Manufakturhuset har direkte gangforbindelse til felleskantinen i Bergen rådhus.

Saneringsplaner og fredning

I forbindelse med byggingen av nytt rådhus i Bergen og ny reguleringsplan for Marken, ble det laget totalsaneringsplaner for hele området, inkludert Manufakturhuset. Det ble mye strid rundt byggingen av Rådhusblokken og totalsaneringsvedtaket for Marken ble opphevet i 1974. Bygningen ble vedtaksfredet i 1984. I 1990 ble bygningen istandsatt av arkitekt Kjell Irgens.

Eksterne lenker

Manufakturhuset på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no