Nonneseter kapell

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′23,928″N 5°19′56,960″Ø

Nonneseter kapell
Nonneseter - 07.jpg
Bergen (2006) Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  ca.1250
Viet til:  Jomfru Maria
Arkitektur
Periode: Gotikk
Teknikk:  Murt
Materiale:  Stein
Tårn:  tårnfoten er også bevart
Skip:  Enskipet skip med krysshvelv
Kirkerommet
Vekten.jpg
Nonneseter kapell bilder på kunsthistorie


Nonneseter kapell er et kapell fra ca. 1250 i Bergen. Nonneseter klosterkapell er antakelig søndre korkapell eller muligens sakristi fra det anlegget som på 1200-tallet var Nonneseter kloster. Sammen med Nonneseter tårnfot er det de eneste bygningsdelen fra anlegget som er bevart.

Innhold

Historie

Grunnplan over klosterkirken på Nonneseter kloster, Bendixsen 1893 plansje II. A er kapellet, C er tårnfoten

Nonneseter kloster kan ha blitt bygd rundt 1150 og er viet til Jomfru Maria. Det er bare nedre del av kirkens vesttårn, tårnfoten og det søndre korkapellet, bygd i siste halvdel av 1200-tallet, som står igjen av anlegget. Resten av kirken ble revet i 1705, men utgravinger på 1890-tallet avdekket den revne kirkens hovedtrekk. Kirkebygningen lå østenfor tårnet. På nordsiden av kirken lå kirkegården, mens klosteranlegget antagelig lå på sørsiden. Klosterkirken lå der Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk ligger i dag. Klosteranlegget sør for kirken er lite kjent.

Fortidsminneforeningen kjøpte tårnfoten og kapellet i 1892, etter at bygningene var utsatt for brann i 1891. Kapellet ble fra 1951 til 1989 brukt som døvekirke. Tårnfoten er minnehall for krigsofre. Minnehallen ble åpnet 1952. Hans Jacob Meyers skulptur Mor og barn ble avduket i hallen 1956.

Kapellet

Kapellet ligger på sørsiden og er idag en frittstående bygning, men opprinnelig var det et rom i klosteranlegget. Kapellet har spisbuete krysshvelv markert med kleberstein i gotikk. hvelvet går over to fag og har ribber som går ned på kjegleformede konsoller midt oppe på veggen. Det har en gjenmurt døråpning i nordveggen inn til det forsvunne klosteret og et vindu i østveggen med trekløverformet bue.

Tårnfoten

Tårnfoten
Foto: Nina Aldin Thune

Tårnfoten har kvadratisk grunnplan og pyramidetak. Rommet har krysshvelv som ender i tredelte tynne søyler i hjørnene. Mot vest er det en inngangsportal i kleberstein og mot øst en gjenmurt portal som har ført inn til kirkerommet. Kapellet har en gjenmurt døråpning som har ført inn til det tidligere koret, og i østveggen er det et vindu med trekløverformet bue. Inngangen fra vest er ikke opprinnelig. Himlingen har kryssribbehvelv, som hviler på kjegleformete konsoller.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997
  • Lidén, Hans-Emil og Magerøy, Ellen Marie; Norges kirker. Bergen 1, Oslo 1980 ISBN 82-05-12367-5

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton