Nore stavkirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Nore stavkirke
Nore stave church.jpg
Nore (2005) Foto: J. P. Fagerback
Generelt
Byggeår:  Etter 1167
Endringer:  Nytt kor 1683, tverrarmer 1709 og 1714, våpenhus 1723, sakristi 1772
Kirkegård:  Gammel kirkegård
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Stavverk
Materiale:  Tre
Kirkerommet
Prekestol:  1655 omarbeidet 1731
Døpefont:  I kleberstein med tresokkel
Alter:  Alter med dekorert panel og baldakin. Altertavle malt 1704 antakelig av Niels Bagernes nattverdsmotiv
Diverse:  3 gallerier
Commons-logo.png
Nore stavkirke bilder på Commons

Nore stavkirke står på Nore i Nore og Uvdal kommune i Numedal, Buskerud. Dette er en korskirke av midtmasttypen, men den ble opprinnelig bygget som en enskipet kirke.

Det er vanlig å datere denne kirken til slutten av 1100-tallet. Deler av konstruksjonen har blitt dendrokronologisk datert til 1167, men kirken er trolig først bygget noen år senere.

Innhold

Bygningen

Rekonstruksjon av kirken. Tegning: Håkon Christie
Rekonstruksjon snitt. Tegning Håkon Christie
Snitt av kirken slik den er idag
Grunnplan
Kapitel Nore stavkirke

Skipet er rektangulært bygget i stavverk. Koret og tverrfløyene er i laft. Tverrfløyene kan ha hatt avsluttende apsider og små tårn, mens skipet hadde et større tårn. Det mest unike med kirken er at den alt i middelalderen ser ut til å ha blitt ombygd til korskirke, det finnes ingen paraller. Opprinnelig var den imidlertid en enskipet stavkirke av midtmasttypen. Den har en korsformet grunnplan, våpenhus og sør- og nordfløy. Koret er i samme bredde som skipet. Kirken har en åttekantet takrytter.

Det er foretatt en rekke ombygning. Fløyenen ble ombygget i 1709 og 1714 og koret utvidet i 1683. Kirken fikk våpenhus i 1723 og midt på 1700-tallet ble det bygget sakresti.

Interiør

Interiør
Nore stavkirke
Teging av Nore kirke og prestegård fra 1857

Kirken har en korsformet grunnplan med seksten staver i midtskipet og fløyene. Midt i skipet står en kraftig søyle med terningkapitel.

Kirken er bygget med gallerier. vegger, gallerier og søyler ble malt i sterke farger i 1655.

I 1888 kjøpte Lorentz Dietrichson kirken og ga den to år senere til Fortidsminneforeningen.

Litteratur

  • Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
  • Anker, Peter, Stavkirkene deres egenart og historie, Oslo 1997, ISBN 82-02-15978-4
  • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton