Norske altertavler

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Tabellen nedenfor er en sammenstilling av de altertavler som er avbildet i kirkeartiklene.


Kirke Bilde Ikonografi Beskrivelse
Undredal stavkirke 2007 07 12 Undredal 03.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Korsfestelsen Undredal stavkirke. Undredal, Aurland i Sogn og Fjordane.
Borgund stavkirke USD HIST KUNST 47926.borgund.jpg
Foto: UiO
Maleriet på altertavlen viser korsfestelsen i midten, flankert av Jomfru Maria og Johannes døperen. I tympanonfeltet en hvit due på blå bunn. Under bildet finnes en inskripsjon med gyldne bokstaver på svart bunn. Borgund stavkirke. Altertavle fra 1654, rammen rundt tavlen dateres til 1620.
Grip stavkirke Gripaltertavle.jpg
Foto: Ukjent
Jomfru Maria flankert av Olav den hellige og St. Margrethe. St. Margrethe regnes som en av de 14 nødhjelperne som ble påkalt ved sykdom. Grip stavkirke. Grip, Møre og Romsdal. Altertavle i gotikk.
Mariakirken i Bergen Alterskapmariskirkenbergen.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
I midten finner vi Maria med barnet. Rundt henne er Olav den Hellige, under ham Antonius. På den andre siden finner vi de hellige Katarina av Alexandria og under henne Dorotea av Cesarea i Kappadokia. På fløyene finner vi alle apostlene unntatt Judas som er erstattet med Paulus. Når skapet er lukket finner vi malerier på baksiden med Jesu fødsel, De vise menns tilbedelse av Jesusbarnet, Birgittas visjon slik hun fikk den på er pilegrimsreise til Betlehem i 1372 og den såkalte Gregormessen. Korsfestelsesscenen over er en senere tilføyel[[se. Alterskapet er antakelig laget i Lübeck på slutten av 1400-tallet. Det er tredelt og når det er åpent, ser vi inn i en fremstilling av himmelen. Dette ser vi fordi der er gullgrunn bak figurene som omgir dem med et himmelsk lys.
Trondenes kirke Kirche Trondenes Altar.jpg
Foto: Clemensfranz
Maria i midten er omgitt av sine kvinnelige slektninger.Under kvinnene er Kristi mannlige forfedre. På predellaen er Kristus og apostlene. Trondenes ved Harstad i Troms. Alterskap i gotikk. Mariaskap fra midten av 1400-tallet som er laget i Lübeck.
Sankt Jetmund kirke P7094694Cr1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Alterstykke, middelalder. Antatt del av større arbeid. Sankt Jetmund kirke, Åheim i Vanylven på Sunnmøre i Møre og Romsdal.
Øye stavkirke 2007 10 07 Valdres Øye 19 1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Krusifiks Øye stavkirke, Øye i Vang i Oppland. Alter med krusifiks, gotikk.
Hedalen stavkirke Hedal alter.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
Krusifiks Hedalen stavkirke, Hedal Valdres, Oppland fylke. Alteret består av et middelalderskap som er blitt bemalt antakelig i 1766 av rosemaleren Hovel Gaarder fra Nordre Land. Foran alteret krusifiks som kan ha hengt foran koråpningen i den opprinnelige kirken.
Moster gamle kirke Moster gamle kirke 106.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
Korsfestelsen og nattverden Moster gamle kirke, Bømlo i Hordaland.
Kvernes stavkirke 1966KvernesAltarpiece0404.JPG
Foto: Frode Inge Helland
Maria og den hellige familie Kvernes stavkirke, Kvernes på Averøy i Møre og Romsdal. Altertavle i barokk med Maria og den hellige familie i gotikk.
Ålfoten kirke 2010 07 07 Harpefossen 028 Altertavle.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Katekismetavle i renessanse fra Ålfoten kirke. Tavlen er av kassettypen og skriver seg fra 1600-1620 (Robert Kloster). De stjernedekorerte feltene kan ha hatt malerier, slik vanlig var på tilsvarende tavler og som her senere er blitt overmalt. Tekstfeltene inneholder giveropplysninger og tekster fra nattverden.
Gimmestad gamle kirke 2009 07 29 Gimmestad gamle kirke 005.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Katekismetavle. Golgatagruppe i toppfeltet. Tekstene i katekismedelen omhandler alle nattverden.
Veøy gamle kirke 1967VeøyChurchInterior.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Katekismetavle Veøy kirke, Veøy i Romsdalsfjorden, Møre og Romsdal. Altertavle fra fra 1625.
Rødven stavkirke 2008 04 20 Rødven 003.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Korsfestelsen Rødven stavkirke, Rødven i Møre og Romsdal.
Heddal stavkirke Heddalinter. 3.JPG
Foto: Ukjent
Midtfeltet viser korsfestelsen og innfelt nattverden. Øverste feltet viser oppstandelsen Heddal stavkirke i Notodden, Telemark.
Norddal kirke 2006 06 11 Norddal082.JPG
Foto: Frode Inge Helland
Korsfestelsen Norddal kirke, Norddal i Møre og Romsdal. Altertavle med fløydører fra fra 1510-20. Den har likhetstrekk med altertavler fra Lübeckmesteren Bernt Notke og hans elever, og det antas at altetavlen skriver seg fra Tyskland..
Holdhus kirke 2009 07 13 Holdhus kirke Hålandsdal 006.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Altertavlen gjengir oppstandelsen. Ca 1700.
Kviteseid gamle kirke 2009 07 18 Kviteseid 063.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Altertavlen gjengir Oppstandelsen og Nattverdsmåltidet. 1714.
Lomen stavkirke Lomen kirke 325.jpg
Foto: Finn Erik Marstrander
Altertavlen gjengir nattverden i storfeltet, korsfestelsen med Maria og Johannes i toppfeltet, i midtpartiet evangelistene, en liten engel som svever med krans i hånden, samt nederst på hver side Moses og Aron. Moses står med lovens tavler og Aron er i yppersteprestlig drakt, begge mot rødlig bakgrunn som er tonet over i blågrått øverst. I hver av sviklene et lite tre. Nattverden er malt mot blå bakgrunn med rødbrunt og dypgrønt som hovedfarver. Korsfestelsen står mot rødgul himmel. Evangelistene er gjengitt i halvfigur mot rødlig bakgrunn som er tonet over i lyst blått i øvre del. Lomen stavkirke i Lomen i Vestre Slidre i Oppland. Altertavlens dekor er utført av Ola Hermundsson Berge.
Ulnes kirke Ulnes kirke - 11.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
Krusifiks med en stor Kristusfigur og Maria og Johannes i mindre format. Utenfor fyllingene står de fire evangelister. Toppfeltet har Maria med barnet i midtpartiet, mens sidefeltene viser de hellige tre konger som kan dreies rundt Maria og barnet. På gesimsen står den oppstandne Kristus på jordkloden Altertavlen skåret av Anders Pederssen Rye 1849 og malt av hans bror, Halvor Pederssen Rye.
Rollag stavkirke 2006-05-05 06 Rollag Kirke, Alteret 01.JPG
Foto: Noorse
Midtfeltet har et innfelt relieff med Maria med barnet, anagelig et Lübecker-arbeid fra begynnelsen av 1500-årene. I storfeltet nattverdrelieff i malt stukk, antagelig avstøpning av sølvrelieffet i altertavlen i Frederiksborg slottskirke 1606.

Toppfeltet har skåret krusifiks, inspirert av de middelalderske krusifikser i kirken

Altertavle fra 1670 i 3 etasjer med vridde søyler i hver etasje.
Fjære kirke 2007 07 186 Fjære Kirke 07.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Midtfeltet fremstiller nattverdmåltidet, venstre fløyen viser korsfestelsen og den høyre viser oppstandelsen. Altertavlen i renessanse har to dører som kan lukkes. Altereret er fra middelalderen og altertavlen fra overgangen 1500-1600.
Tingvoll kirke 2008 04 20 Tingvoll gml kirke 107.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Altertavlen er delt opp i fem nivåer: Nattverden, korsfestelsen, oppstandelsen, Kristi himmelfart og øverst den triumferende Kristus Tingvoll kirke, Tingvoll på Nordmøre i Møre og Romsdal. Barokkaltertavle fra 1660 antatt skåret av Ole Bildsnider. I alt har tavlen 30 skårne figurer. Maleriet er utført av den hollandske kunstneren Seth Boggarth.


Sør-Fron kirke 2007 06 22 Sør-Fron kirke 11 1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolalter i Sør-Fron kirke i Gudbrndsdalen. Prekestolalter og baldakin i akakntusbarokk, skåret av Lars Jensen Borg 1703.
Grytten kirke 2010 06 06 Grytten kirke Trollstigen 001.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolalter i Grytten kirke i Rauma kommune i Møre og Romsdal,antagelig med forbilde fra Sør-Fron kirke. Det har med tilkomst via trapp som er delvis plassert bak altertavlen. Prekestolen brukes bare ved særlig høytidelige anledninger som vielser mv. Altertavlen er barokk med nattverdsmåltidet som motiv. Hvis den stammer fra den eldre korskirken på stedet, er den omarbeidet.
Hegge stavkirke 2007 10 06 Valdres Hegge 09 1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Nattverden nederst, derover til venstre Getsemane,og til høyre Bespottelsen og Hudstrykningen. Øverst Korsfestelsen med Maria og Johannes, Longinus, en soldat og høvedsmannen. Utenom billedfeltene står nederst Moses og Aron, i etasjene over står evangelistene med sine respektive attributter. På bekroningen den oppstandne Kristus Altertavlen er skåret av Østen Guttormsen Kiørrn 1780 for 65 rdr. Den er bygget over samme skjema som Kiørrns altertavle i Kvikne kirke fra 1764, men med noen forandringer.
Larvik kirke Altermaleri Larvik.JPG
Foto: Eaglestein
Maleriet viser Nedtagelsen fra korset. Altertavlen er malt av E. H. Løffler fra 1752.
Høre stavkirke 2007 10 07 Valdres Høre 06 1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Predella med snekrede, svungne konsoller, hvorover forkrøppet fotlist med søylestillinger. Foran søylene står Moses til venstre og Aron til høyre Høre stavkirke (Hurum stavkirke), stavkirke fra ca 1179, ved Ryfoss i Vang i Valdres i Oppland. Altertavlen skal være laget av Tomas Tomasson Tørstad omkring 1801 i likhet med altertavlen i Øye. Tavlen er malt av Gullik Knutsson Hovda og viser påvirkning fra Ola Hermundsson Berge.
Haram kirke 2009 06 21 Haramsøy 055.jpg
Foto: Frode Inge Helland
På toppen av altertavlen kroner Christian den 5.’s monogram. Løvene symboliserer den verdslige makten. Ved siden av kronen er det to engler med sverd. Engelen med vekt i hånden symboliserer den verdslige makten. Engelen med boken i hånden symboliserer kongens åndelige makt over kirken. Midtfeltet har fortellinger fra påsken: Nattverden, korsfelstelsen og oppstandelsen. Oppstandelsen blir symbolisert av Kristus med seiersflagg. Kristus flankeres av evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes med evangelistsymbolene ørn, løve, okse og engel. Korsfestelsen flankeres av brødrene Aron og Moses fra det gamle testamente. Haram kirke på Austnes, Haramsøy i Haram kommune, Møre og Romsdal fylke er fra 1838. Altertavlen i bruskbarokk er fra 1670, er laget av en ukjent kunstner som også har laget altertavler for kirkene Grytten i Åndalsnes og Eid i Romsdal.
Skodje kirke 2009 06 17 Skodje 002.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Tavlen er delt i to etasjer. Nederst vises korsfestelsen flankert av Moses og Sankt Peter. Øverst er opstandelsen flankert av evangelistene. Skodje kirke er en langkirke fra 1860 i Skodje kommune, Møre og Romsdal fylke. Altertavlen er skåret av "Tavle-Jakob", Jakob Sørensen Giskegaard rundt 1750.
Vigra kirke 2009 06 14 Synnes Alnes005 2.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Tavlen er del i fire etasjer. Nederst vises nattverden flankert av brødrene Moses og Aron. I andre etasjen fremstilles korsfestelsen flankert av evangelister. Derover Oppstandelsen flankert av evangelister og øverst himmelfarten flankert av basunengler. Kirken har to altertavler. En som er skåret i tre av Jakob Sørensen Giskegaard rundt 1756 og er plassert i skipets nordøstre hjørnet mot koret. I koret står en som er malt av Jonas Peson med motiv Jesus som går på vannet.

Til venstre for koret står den gamle altertavlen som opprinnelig sto i den kirken som ble revet i 1890-årene. Den er laget av Jakob Sørensen Giskegaard (Tavle-Jakob) i 1758.

Giske kirke P6154007.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Tavlen er del i fire etasjer. Nederst vises nattverden flankert av brødrene Moses og Aron. I andre etasjen fremstilles korsfestelsen flankert av evangelister. Alterparti fra 1756 av, Jakob Sørensen Giskegaard. Det består av altertavle, alterkrusifiks og alterring i en uttrykksfull, naivistisk stil. Han skal ha utført dette i en alder av 22 år, ble senere kalt "Tavle-Jakob" og utførte en rekke liknende oppgaver i kirker i Sunnmøre og Romsdal.
Kinsarvik kirke 2007 07 05 Hardanger Kinsarvik 09.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Midtfeltet i første etasjen framstiller nattverden, sidefeltene viser Moses til venstre og Aron til høgre. I andre etasje viser midtfeltet korsfestelse med Maria, Jesu mor, stående til venstre i bildet, Maria fra Magdala knelende ved korsfoten og Johannes stående til høyre for korset. Sidefeltene i andre etasje viser Paulus til venstre med sverd og Peter med nøklene til høyre. Altertavle fra rundt 1690. Altertavle frå omkring 1690-åra, barokk stil. Tavlen har to etasjer som avsluttes øverst med en brutt gavl. Hver etasje er horisontalt delt i tre felt, feltene er flankerte med runde søyler med korintiske kapiteler.

Sidefeltene har også biledfelt, i første etasje. Tavlen har mørk, marmorert bakgrunn. Farger elles er i hovedsak rødt,hvitt, grønt og gull.

Tresfjord kirke 2009 07 24 Tresfjord kirke 024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Motivet i første etasjen framstiller korsfestelsen. I andre etasje viser midtfeltet Kristus' dåp. Altertavle i kirke innviet i 1828. Tavlen er av Ivar Knutsen Åsgjerdet. Maleriene er malt av den svenske maleren Levin. Sidevingene er skåret av Sjur Iversen Skjegstad.
Voss kirke Vosskirke - 08.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
Toppfeltet har et kronet jesusmonogram der kronen bærer den oppstandne Kristus i rundskulptur med seiersfane i venstre hånd, mens han signer menigheten med høyre. Kronen holdes av flankerende, liggende småengler som hviler på ranker.

Hovedfeltet viser korsfestelsen. Predellaen er fra senmiddelalderen. Den viser tre varianter av Jesus i Getsemane, en fra hver av de tre synoptiske evangeliene

Altertavlen er et tilpasset og ombygd alterskap fra middelalderen.

Altertavlen ble malt og trolig omgjort omkring 1684-86. Maleriet er gjort av Elias Fiigenschaug og er en kopi etter Rubens. Midtfeltet er påsatt vinger i og toppfelt og er utstyrt med maleri og skulpturell ornamentikk, alt fra barokken. Det er er omarbeidet i nyere tid, i det det er satt inn i en ekstra ramme som er noe høyere, bunnen har fått maleri av korsfestelsen omgitt av ein sirkulær skykrans i relieff. Predellaen og selve korpus i midtfeltet er bevart, med deler av det i middeldersk dekor. Topp, bunn og sider har enkel maling, mens den langsiden som vender mot vest har figurmaling med. Disse har vært overmalt og er senere avdekket

Stordal gamle kirke 20070621 Rosekyrkja i Stordal 0007B.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Den korsfestede Jesus, flankert av Maria og Johannes. Alteret bekrones av et brutt pediment båret av to søyler og et englerelieff i profil i bruskbarokk ytterst med vinger og ranker. Stordal gamle kirke, Stordal på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Altertavle i klassisk barokk. Altertavlen skriver seg fra stavkirken som ble revet i 1789.
Dybvåg kirke 2007 07 16 Dybvåg kirke 08.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Nedre etasjen fremstiller nattverden. Øverste etasje viser korsfestelsen. Dybvåg kirke, Tvedestrand kommune, Aust-Agder. Altertavlen er i to etasjer og påsatt ranker i fransk løvbarokk. Korveggen er påmalt et blått draperi.
Sør-Fron kirke 2007 06 22 Sør-Fron kirke 28 1024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Kristus på korset og den segnende Maria Sør-Fron kirke, Fron i Gudbrandsdalen, Oppland. Alterbildet under prekestolen er malt av Fredrik Petersen i 1797 etter ukjent forbilde. Bildet er den eldste kjente utgaven av dette motivet.
Vågå kirke 2009 07 30 Vågå kirke 011.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Øverst korsfestelsen omgitt av de fire evangelistene. Altertavlens nedre etasje. Nattverdmåltidet flankert av Moses og Aron. Altertavlen er fra 1675 og er skåret av Johannes Skråstad. Den er tilføyd ny akantusskurd i 1758 skåret av Estil Guttormsen Kjørrn.
Lesja kirke 2009 07 02 Lesja kirke.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Korsfestelsen, de fire evangelistene, Gestsemane, pågripelsesscenen og Nattverden. Skåret av Jakob Bersveinsson Klugstad.
Sel kirke 2006 05 14 SelKirkeGudbrandsdalen088B.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Tavlen har øverst Golgata-scenen. Under er to felt som viser pågripelsen i Getsemane (t.v.) og et som viser Jesus for øverstepresten og piskingen - to scener i samme bilde.

De fire evangelistene flankerer de tre billedfeltene. Nederst mot alteret er et felt, predella, som fremstiller nattverdsmåltidet. Moses flankerer feltet på venstre side, Aron på høyre.

Sel kirke, Sel i Gudbrandsdalen, Oppland. Altertavlen og kongemonogrammet er skåret av treskjærer og husmann Østen Guttormsson Kiørrn.

Tavlen i Sel var ferdig i 1783 og regnes som Kjørrns hovedverk. Altertavlen er skåret etter mønster fra Jakob Bersveinsson Klugstads altertavle i Lesja kirke, med omramming i fransk løvbarokk.

Gulen kirke Gulen kirke 016.jpg
Foto: Nina Aldin Thune
Jesus i Getsemane Gulen kirke, Eivindvik, Sogn og fjordane. Altertavlen ble laget i 1872, men kom først på plass ti år seinere. Det er sansynlig at en før dette bare hadde et enkelt kors på alteret. Bildet på altertavlen er et oljemaleri som er malt av Christen Bruun.
Tromsø domkirke 2009 06 05 Tromsø 018.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Tromsø domkirke, Tromsø, Troms. Oppstandelsen Altertavlen, som er en kopi av Adolph Tidemanns verk Oppstandelsen i Bragernes kirke er malt av 1884 er malt av Christen Bruun.
Geiranger kirke 2007.10.17 Geiranger kyrkje 02.jpg
Foto: Eaglestein
Jesus, trøsteren. Geiranger kirke (1842), Geiranger, Stranda kommune i Møre og Romsdal. Altertavlen skåret av Einar Flydal i 1902. Maleriet er utført av Harald Bruun.
Leirskogen kirke Leirskogen kirke, altertavle.jpg
Foto: John Erling Blad
Den gode hyrde. Øverst på altertavlen er en medaljong med et skåret kors, og i hjørnene av tavlen evangelistsymboler Leirskogen kirke (1924), Leirskogen i Sør-Aurdal kommune, Oppland. Altertavlen er et arbeid av Tidemand Gjørud, malt i 1932. Motivet er antatt å være etter en altertavle i Klakring kirke i Danmark. Denne er malt omkring 1920 av Troels Trier. Hans verk er igjen basert på et maleri av Joachim Skovgaard, Jesus i synagogen fra 1914 i Herning kirke. Altertavlens innramming viser også tydelig inspirasjon fra dansk kirkekunst, og er noe uvanlig i sammenligning med øvrige altertavler i Valdres. Kunstneren Tidemand Gjørud hadde lokal tilknytning til kommunen.
Tromsdalen kirke 2009 06 06 Tromsø 024.jpg
Foto: Eaglestein
Guds hånd hvorfra det utgår tre lysende stråler: en gjennom Jesus, en gjennom kvinne og en gjennom mann. Glassbildet er utført av Viktor Sparre i 1972. )