Nygårdshøyden

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
De Naturhistoriske samlinger

Nygårdshøyden er et høydedrag på Nygård, et strøk i Bergen.

Nygårdshøyden er bymessig bebygd med en blanding av boliger, forretningsvirksomhet og kontorer, sistnevnte ikke minst representert ved Universitetet i Bergens virksomhet. Midt på Nygårdshøyden ligger Bergen Museum, og avdelingen Naturhistorisk museum holder til i en bygning opprinnelig oppført 1865.

I sørenden ligger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der hovedbygningen er oppført 1969. Universitetet har overtatt mange av skolebygningene som tidligere betjente bydelens innbyggere. Således holder Det juridiske fakultet til i Dragefjellet skole i nordenden av Nygårdshøyden, mens Det humanistiske fakultetet holder til ved Sydneshaugen skole og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved tidligere U. Phil skole, begge i Nygårdshøydens midtre del.