Ordericus Vitalis

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Orderic Vitalis (født 1075, død ca. 1142) var en engelsk krønikeskriver som skrev en av de store samtidige krøniker fra 1000- og 1100-tallets England og Normandie. Hans Historia Ecclesiatica – «Ekklesiastisk (kirkelig, geistlig) historie» – var en av de rikeste og mest billedrike opptegnelser om det anglo-normanniske samfunnet på 1100-tallet.

Historia Ecclestiastica er delt inn i tre seksjoner:

  • Bøkene I og II, som fra en historikers synsvinkel er uten verdi, omhandler kristendommens historie fra Kristi fødsel. Etter 855 blir det bare en katalog over paver som avsluttes med navnet til pave Innocens I. Disse bøkene ble, som en ettertanke, føyd til det opprinnelige verket, og er skrevet i årene 1136?-1141.
  • Bøkene III til VI omhandler klosteret Saint-Évroults historie, den opprinnelige kjernen i arbeidet. Planlagt før 1122 ble disse hovedsakelig skrevet i årene 1123?-1131. Bøkene VI og V inneholder lange digresjoner om Vilhelm Erobrerens bedrifter i Normandie og England. Før 1067 er disse av liten verdi, ettersom de er hentet fra to andre kilder: William av Jumieges' Historia Normannorum og William av Poitiers' Gesta Guillemi. For årene 1067?-1071 følger Orderic den siste delen av Gesta Guillemi, og disse har derfor stor verdi. Fra 1071 begynner han å vise seg som en egen og selvstendig autoritet på det han skriver om, men hans notiser om de politiske hendelser i denne delen av verket er mindre fyldige enn i de senere bøkene.
  • Bøkene VIII til XIII handler om kirkelige hendelser som er relatert til bakgrunnen. I denne seksjonen, etter å ha skissert Frankrikes historie under Karolingene og de første årene til Huset Capet, tar Orderic opp hendelser fra sin egen tid, og starter fra ca. 1082. Han har mye å si om riket, om pavedømmet, om normannerne på Sicilia og i Puglia, samt det første korstoget (hvor han følger Fulcher av Chartres og Baudri av Bourgueil). Hans hovedinteresse er historiene om hertug Robert I av Normandie, Vilhelm Rufus og Henrik I av England. Han fortsetter sitt arbeid i form av annaler frem til nederlaget og fengslingen av Stefan av England i Lincoln i 1141.


Eksterne lenker