Portal:Romantikk

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk

R O M A N T I K K   O G   R E A L I S M E 

> Kunsten

Caspar David Friedrich 022.jpg

Romantikk er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre. Begrepet har sitt utspring i det franske «romance» som forklares som «romansk fortelling» og knyttes til ridderdiktningen på 1100-tallet. Begrepet roman knyttes på samme måte til middelalderens «gestes», fortellinger på folkespråkene, motsatt «legendene» som var på latin. Folkespråkene var i denne sammenheng romanske, dvs. fransk, italiensk eller spansk. Fortellingene handler gjerne om ulykkelig kjærlighet og ridderidealer, og er skrevet i en periode som ofte kalles den gotiske romantikken i høymiddelalderen. Det er mulig å tolke romantikken på to måter; enten som en tilbakevendende tendens i europeisk åndsliv, eller som en fiksert litteratur- og kunsthistorisk epoke knyttet til hovedsakelig første halvdel av 1800-tallet.

Artikkel
Aksplukkerne.jpg

På midten av 1800 tallet oppstod det i fransk malerkunst en ny realisme som fikk avgjørende betydning for kunstens utvikling. Realismen er en historisk bevegelse i den bildende kunsten og i litteraturen, som fikk sin mest sammenhengende og konsekvente form i Frankrike. Den fikk også avleggere andre steder på kontinentet, i England og i USA. Bevegelsen hadde sin hovedtyngde fra omkring 1840 til 1870-80 tallet.

Artikkel

.

Begrep

.

Prosjekt
Camera lens.jpg

Portalen har ikke noe aktivt prosjekt for tiden. Når vi har anledning vil det bli tatt bilder til portalen.

Oversikt

 

Oversikt
Oversikt
Bilder

.

> Romantikk og realisme

> Monumenter

> Artikler og kategorier

Artikler

Kategorier

> Portaler

Arkitekturhistorie · Kunsthistorie ·

> Litteratur

  • Honour, Hugh, Romanticism, (Westview Press) 1979.
  • Malmanger, Magne, Maleriet 1814-1870, fra klassisisme til tidlig realisme, i Norges kunsthistorie bind 4 Oslo 1981, ISBN 82-05-12268-7

> Eksterne lenker


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton