Rollag stavkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°1′15″N 9°16′23″Ø

Rollag stavkirke
2913 08 07 Rollag 058.JPG
Rollag (2013) Foto:Britt Storlykken Helland
Generelt
Byggeår:  ca 1150
Endringer:  Nytt kor 1666, vinduer 1652, tverrskip 1697-98, galleri 1702, sakristi 1739
Kirkegård:  Gammel kirkegård
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Stavverk
Materiale:  Tre
Takrytter:  Åttekantet med kjegleformet hjelm
Portal:  Vestportal, i koret nordøst
Kor:  Samme bredde som skipet, laftet
Skip:  Enskipet med korsarmer
Kirkerommet
Prekestol:  ra 1763 malt av Ezekielv. Dram i rokokko
Døpefont:  I tre timeglassform 1730, dåpsfat i tinn
Alter:  Altertavle fra 1670, barokk, nattverden, Maria med barnet
Diverse:  Tre gallerier med brystning
Commons-logo.png
Rollag stavkirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Rollag stavkirke bilder på kunsthistorie

Rollag stavkirke er en enskipet stavkirke (midtmastkirke) som ligger i Rollag i Rollag kommune i Buskerud. Kirken er antatt bygd på siste halvdel av 1200-tallet, selv om ikke mye er igjen av den opprinnelige kirken. Eldste skriftelige referanser til kirken er fra 1425. Kirken og området rundt er Rollags tusenårssted.

Bygningen

Rollag stavkirke Isometisk perspektivtegning
Tegning: Håkon Christie
Interiør sett fra galleriet
Foto: Frode Inge Helland
Koret med altertavlen
Foto: Noorse
Prekestolen
Foto: Frode Inge Helland
Veggdekor i det laftede koret malt i 1683
Foto: Frode Inge Helland
Interiør
Foto: Frode Inge Helland
Orgel
Foto: Frode Inge Helland
Hjulkors av kleber
Foto: Frode Inge Helland
Steinkors antakelig fra 1000-tallet som står utenfor kirken
Foto: Frode Inge Helland

Opprinnelig har kirken vært en enkel langkirke med et rektangulært skip, og med et smalt rett avsluttet kor. I 1652 -1653 ble det satt inn vinduer og kirken ble dekorert. I 1666 ble det bygget et nytt og større kor av laftet tømmer. I 1697 – 1699 ble det satt på tverrarmer av stavverk på hver side av skipet og galleriene ble bygget i 1702. På veggen utvendig på den nordre korsarmen er der en treplate med kongemonogramet til Christian V og årstallet 1697 som var byggeåret. Øverst er bokstavene IHS, som står for Iesus Hominum Salvator (Jesus, menneskenes frelser). I 1760 ble et ekstra omfar av laftet lagt på toppen av stavkonstruksjonen og skipet ble utvidet mot vest.

Interiør

Rollag stavkirke er en av de rikest dekorerte stavkirkene, med en blanding av kunstuttrykk fra en serie perioder fra tidlig middelalder helt opp til de senere år som avspeiler skiftende retninger. De bevarte delene av stavkirken er godt skjult bak nyere innredning og dekor. Veggene i skipet er blåfarget og fra 1700-tallet. I koret dominerer en gul okerfarge som er fra århundret før. veggene er her av tømmer og malt fra gulv til tak med malte arkader, blomster og frukter.

Kirken ble først dekorert i årene 1652-53, og på nytt i 1683 etter mønster fra det gamle koret. I 1770 årene ble alle veggdekorasjonene i kirken dekket med blåmaling. Dekorasjonene ble avdekket i 1932 –33 da kirken ble restaurert.

Kirkebenkene har navnet til de gårdene som bruket kirken fra gammelt av. Taket har en flat himling båret av tverrbjelker. Det er dekorert med hvitt og blått skymaleri fra 1760-årene.

Interiør mot koret
Foto: Noorse

Inventar

Kirken fikk en barokk altertavle i 1670. Den har en rikt utskåret innramming og innfelt et relieff av nattverdinnstiftelsen som er en avstøpning av et sølvrelieff i Fredriksborg slottskirke i Danmark, motivet er etter Durers: Kleine Passion. Et relieff av Maria med Jesusbarnet fra 1400-talletet i midtfeltet og et krusifiks fra slutten av 1400-tallet er montert i det øverste feltet. På toppen av altertavlen står erkeengelen Gabriel og blåser i en basun.

Prekestol og døpefont

Prekestolen er et rokokkoarbeid. Den har fire felter med de fire evangelister. På det femte felt mot veggen står det: Mallet 1763 af E.Dram, som står forEzechiel von Dram som har laget den. Døpefonten er skåret av et emne. Den har timeglassform som var vanlig i middelalderen, men dateringen er usikker. Fargene er fra 1700-tallet. Dåpsfatet er av tinn.

Galleribrystningen

Galleribrystningen er på alle tre galleriene. Den ble malt i 1722 og motivene er blant annet Jesus og apostlene. Personene er navngitt, og et felt har innskriften «Jesus gud´s søn».

Krusifiks, kalvariegruppe, maleri av syndefallet

I 2003 ble et middelalderkrusifiks og to minnetavler eller epitafier fra 1600-tallet konservert. Over korbuen henger et krusifiks. Det er fra siste halvdel av 1400-tallet. Det er enten et nordtysk arbeid eller et norsk arbeid med påvirkning fra nordtyskland. ved siden av krusifikset henger Winter-Epitafiet med en senmiddelaldersk kalvariegruppe, en korsfestelse med Maria og Johannes som er datert 1653.

Epitafiet som hang i korskillet dekket øvre del av den middelalderske delen av skipet mot øst. Det var en minnetavle over presten Winther og hans familie, Winther-epitafiet. Under ble det funnet dekormaling som er antatt å stamme fra middelalderen. På baksiden av epitafiet var det også et maleri av syndefallet inntil da hadde vært ukjent. Bildet ble trolig malt en gang mellom 1680 og 1740.

Litteratur

  • Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
  • Anker, Peter, Stavkirkene deres egenart og historie, Oslo 1997, ISBN 82-02-15978-4
  • Christie,Sigrid Marie, Christie, Håkon; Norges kirker Buskerud, bind 1 side 320, Oslo 1981
  • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892, side 397

Eksterne lenker

Rollag stavkirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi