Schak Bull

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Sandvikskirken ble fullført under Bulls ledelse i 1881 etter arkitekt Norgrenns tegninger.

Schak August Steenberg Bull (født på gården Fargeraas, Årstad, Bergen 10. mai 1858, død i Bergen 25. januar 1956) var en sentral arkitekt i Norge på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bull ble tidlig en sentral skikkelse i Bergens arkitektstand og utførte en mengde viktige bygninger. Mange av Bergensbygningene gikk tapt i Bergensbrannen 1916. Schak Bull var nevø av Ole Bull og fetter av Edvard Grieg.

Innhold

Utdannelse og studier

B. Kroepeliens forretningsgård, Christies gate 14 (1896-7)
Inngangsparti, Christiesgate 14, Bergen, tegnet av Bull i 1896-7.
Ytre Arna kirke, tegnet av Bull i 1899.
Schak Bulls fasade fra 1914 for gardinfabrikken i Lars Hillesgate i Bergen er inspirert av lokal historie og tegnet i hanseatisk stil.
Trikkestallen, Møhlenpris. Vognhall for Bergens Elektriske Sporvei (1912/1915). Nå lokale for Bergen Tekniske museum.
Troldhaugen ble tegnet av Bull i 1885 for hans fetter Edvard Grieg.
AS Skandinavisk Aktietyllgardinfabrik / Tangens gardinfabrik (C. Sundt) var i sin tid Skandinavias største gardinfabrikk.
Malt skilt: Skandinavisk Aktietyllgardinfabrik på fasade i Bergen sentrum.
Berger kirke i Svelvik fra 1895 i middelalderinspirert sveitserstil.

Schak Bull ble utdannet ved bygningsavdelingen på den polytekniske høyskole i Zürich i årene 1875-79 under professorene Georg Lasius, Julius Stadler og Ernst Georg Gladbach. Han besøkte verdensutstillingen i Paris 1878 og foretok flere studiereiser, blant annet til Tyskland i 1889 og 1898. I 1900 reiste han til England, Frankrike, Sveits og Østerrike-Ungarn.

Stilvirtousen

Bull ble ansatt som assistent under arkitekt Ernst Norgrenn i 1879. Året etter døde Norgrenn og under Bulls ledelse ble arbeidet med Sandvikskirken (etter Norgrenns tegninger) fullført i 1881. Bull etablerte eget i 1880 og ble etterhvert en meget fasjonabel og produktiv arkitekt. I Bergen tegnet han tilsammen 186 bygninger. Bulls 1800-tallsarbeider omfattet en rekke ulike bygningstyper og stilarter. Han er blitt beskrevet som 'stilvirtous' og hans arkitektur spegler tiden han levde i. Den eklektiske historismen preger hans 1800-tallsarbeider.

En ny tid

Bulls arkitektur ble sterkt kritisert mot slutten 1800-tallet, da tiden var åpen for en mer nasjonalt orientert arkitektur. Den nye stilen, jugendstilen, og regionale tradisjoner ble også viktig. På dette tidspunktet hadde nye, unge arkitekter begynt å markere seg i Bergen. I fremste rekke sto Jens Zetlitz Kielland (1866-1929) som hadde etablert kontor i Bergen i 1894. Kielland fikk tidlig i karrieren prestisjetunge oppdrag som Gamlehaugen til Christian Michelsen i 1899 og den nye Tyskebryggen i 1900. Sammenlignet med Schak Bull, var Kiellands arkitektur stilmessig mer nasjonalt og regionalt forankret. Mot slutten av 1800-tallet forlot også Bull den internasjonale historismen, og hans arbeider ble både preget av jugendstil og regional arkitektur, ofte inspirert av lokale 1700-tallsforbilder i Louis seize og empire. Flere av arbeidene fra tiden 1914-1929 ble tegnet sammen med sønnen Jens Munthe Bull. På sine eldre dager tok også Bull selvkritikk for husene han tegnet i tysk stil. Han skrev i 1932 at han gledet seg over at mange av husene hans hadde forsvunnet i den store brannen (Bergensbrannen 1916). Dette utsagnet kan settes i relieff hvis en sammenligner Bulls eklektiske historisme med den kubiske Harbitzgården, Torvalmenningen 2a, tegnet av hans sønn Jens Munthe Bull i 1935.

Utvalgte verker

Alle verkene ligger i Bergen om ikke annet er nevnt.

 • Vetrlidsalmenningen 3 (1884), middelalderhistorisme, senere modernisert
 • Bergens Håndverksforenings aldershjem (1884)
 • Troldhaugen, (1885), villa i sveitserstil for Bulls fetter Edvard Grieg
 • D. Irgens Faye, murvilla i Villaveien 9, nybarokk
 • Lehmkuhls villa (1885), nyrenessanse
 • Ynglingeforeningens forsamlingshus (1888), nygotikk
 • Lasarettet i Sandviken, Ladegårdsgaten 65 (1890), (Sandviken sykehus, senere tilbygget og modernisert
 • Villa i Kalfarveien 42, (1893)
 • Torvallmenning 12, (1894)
 • Berger kirke, Svelvik (1895), middelalderinspirert sveitserstil
 • Sjøfarendes aldershjem kapell (1896, nygotikk)
 • Restaurering av Korskirken (Bergen) i (1896)
 • B. Kroepeliens forretningsgård, Christies gate 14 (1896-7)
 • Villa i Store Parkvei 1 for Albert Gran, (1897), sveitserstil (revet på slutten av 1960-tallet)
 • F. H. Olsens trykkeri (1897)
 • Utstillingspaviljonger på Bergensutstillingen for Nyblin og Sævareids papirfabrikk (1898)
 • Gardinfabrikker for AS Skandinavisk Aktietyllgardinfabrik / Tangens gardinfabrik (C. Sundt) (1890/1898/1914)
 • Hotel Boulevard, Olav Kyrres gate 25-27 (1899), senere ombygget
 • Ytre Arna kirke, (1899)
 • Trevilla for Magdalon Mowinckel, Store Parkveien 3a, (1901), jugendstil og lokal tradisjon
 • Den Sudmanske stiftelse, Sudmannsvei 5, (1902), barokkinspirert jugendstil
 • Bergens Guttehjem, Ullnesøyen, Garnes (1904), (nedbrent 1983)
 • Stavanger tollbod, Stavanger (1904-05), jugendstil
 • W. Jebsens villa, Kalfardalsveien 45a (1905)
 • Krematoriet på Møllendal (1906, Norges første)
 • Seks bolighus i Ekernbakken (1909)
 • Vognhall for Bergens Elektriske Sporvei (1912/1915)
 • Egen villa, Kalfarveien 67 (1915)
 • Bergens telefonkompagni, Markeveien 1 (1915, fasade ved arkitekt Einar Oscar Schou)
 • Anna Jebsens Minde, Kalfarveien 83 (1917), sammen mesønnen Jens Munthe Bull
 • Bergens Kreditbank, Vågsallmenningen 14-22 (1918]]). Tilbygg til Herman Schirmers (1876]) og Adolph Fishers (1897) bygg i italiensk nyrenessanse.
 • Stinesens villa, Fjellveien 164 (1923)
 • Kysthospitalet i Hagavik, Os, sammen med sønnen Jens Munthe Bull, (1924)


Litteratur

 • Åse Moe Torvanger, Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Universitetsforlaget, Oslo, 1982, s. 355
 • Nordhagen, Per Jonas, En storby i miniatyr : Bergens bygningsverden 1850-1916. Artikler om arkitektur, Tapir akademisk forlag, Trondheim, 2006.

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton