Stadsporten

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Stadsporten
Foto: Frode Inge Helland

Stadsporten er en toetasjes murbygning ved Kalfaret og Kong Oscars gate i Bergen. Bygningen har likhetstrekk med Murhvelvingen: oppført i pusset bruddstein med detaljering i kleberstein. Bygget har en murt hvelving over det som tidligere var landeveiens hovedferdselsåre inn til byen. Arbeidet med bygningen ble startet av , av lensherren på Bergenhus festning, Oluf Parsberg. i 1628, midt under Europas religionskriger. Stadsportens funksjon var å være en del av byens forsvar. Opprinnelig hadde bygningen jordvoller på begge sider.

Historie

I 1740 ble Stadsporten oppgradert med vollgrav, palisader, vindebro og skyts. Byggets nåværende form fikk det i forbindelse med at kjøpmann og Stadshauptmann Lauritz Holte Nicolaysen i 1792 satt bygget i stand. Byggets andre etasje ble på dette tidspunktet ominnredet til arkiv for Bergens by og stift (senere Bergen byarkiv). Funksjonen som arkiv hadde bygget helt fram til 1971.

Forbilde

Fløibanestasjonen
Foto: Nina Aldin Thune

Stadsporten har blitt brukt for å illustrere Norges urbane historie. I 1901 bygget Norsk Folkemuseum en kopi av Stadsporten som inngang til den byhistoriske avdeling i deres kulturhistorisk utstilling. Stadsporten ble fredet som kulturminne i 1927. Stadsporten ble et lokalt forbilde for mange av arkitekter som tegnet i Bergensstil. Einar Oscar Schous byportmotiv på Nedre Fløibanestasjon fra 1918 er et slikt eksempel.

Bygningen er i dag blitt et populært symbol for Bergen. Stadsporten inngår som en del av avisen Bergens Tidendes logo.

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton