Tresfjordantemensalet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Alterforstykke fra Tresfjord kirke, Tresfjord, Møre og Romsdal.
Foto: Frode Inge Helland

Tresfjordantemensalet fra ca. 1325 – 1350, er i Tresfjord kirke (1825-1828), Vestnes Kommune i Møre og Romsdal. Antemensalet er utført i olje og er således et Europas aller eldste oljemalerier. Man antar at det har tilhørt en eldre kirke på stedet. Antemensalet henger på veggen over prekestolen i dagens kirke. Det er 92 cm høyt og 135 cm langt.

Utførelse

Det er i utført i Gotikk. Motivene viser stilistisk påvirkning fra både England og Tyskland. Man kan også anta at vedkommende ha fått sin tekniske ferdigheter og kunnskaper derfra. Forstykket er utført av en ukjent mester, men viser tydelig male- og formmessig slektskap med antemensalet i Odda og i Nes i Sogn, som begge hører til den såkalte bergensskolen. Det samme gjelder det grafiske uttrykket og ikonografien. Om ikke disse antemensalene er utført av samme mester, er at all grunn til å gå ut fra at de stammer fra samme verksted. Tavlen er godt bevart. Den var i 1965 gjenstand for konservering.

Ikonografi

Forstykket er billedmessig delt opp i et midtfelt og to sidefelt. De to sidefeltene er delt horisontalt og utgjør til samen fire mindre felt. Temaet er Jesu fødsel og barndom.

  • Midtfeltet viser Maria og Jesusbarnet. Maria er har krone og en rosenknopp i sin høyre hånd.
  • Feltet øverst til venstre viser bebudelsen og Maria som besøker Elisabet.
  • Det øverste feltet til høyre for midtfeltet viser engelen som kommer med bud om Jesu fødsel til hyrdene på marken.
  • I feltet nederst til venstre fremstilles kongenes tilbedelse.
  • Til høyre, nederst viser frembæringen av Jesus i templet.

Annet

Antemensalet er ett av omkring tredve antemensaler som i vekslende stand har overlevd fra middelalderen til vår tid. De fleste befinner seg i landets museer, bare et par befinner seg ennå i kirken i original. Tresfjordantemensalet er ett av dem.

Litteratur

  • Anker, Anne Tresfjordantemensalet : et norsk tavlemaleri fra 1300-årene og dets stilling i samtidens kunst, Magisteravhandling i kunsthistorie UiO 1970.
  • Hohler, E. B., Morgan, N. J. og Wickstrøm, A. ; Painted altar frontals of Norway 1250-1350. Volume I: Artists, Styles and Iconography, Oslo 2004, ISBN 1-873132-44-1
  • Kaland, Bjørn og Bernt C. Lange; «Tresfjordantemensalet – I. Restaureringen II. Ikonografien» i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, årbok 1966/1967 s. 139–157,
  • Wichstrøm, Anne; «Maleriet i høymiddelalderen», Norges kunsthistorie, bind 2, Oslo 1981, ISBN 82-05-12266-0