Tromsø domkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Tromsø domkirke
2009 06 05 Tromsø 109 Domkirken-.jpg
Domkirken sett fra Kirkeparken. (2009.06.06) '
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1861
Kirkegård:  ja, i kirkeparken
Arkitektur
Periode: nygotikk
Arkitekt:  Christian Heinrich Grosch
Teknikk:  Panelkledd laft
Materiale:  tre
Tårn:  Ved inngangen
Kirkerommet
Commons-logo.png
Tromsø domkirke bilder på Commons

Tromsø domkirke er en langkirke i nygotikk bygget i 1861.

Bygningen

Den er en av Norges største trekirker og har 618 (hadde opprinnelig 984) sitteplasser. Tromsø domkirke er oppført i laftet tømmer som er kledd med panel utvendig og innvendig og taktekking av skifer. Den er Norges eneste domkirke som er bygget i tre og er tegnet av Arkitekt Christian Heinrich Grosch.

Domkirken ligger i Tromsø sentrum i Kirkeparken hvor det tidligere har vært gravplass fra middelalderen fram til første halvdel av 1800-tallet. Noen eldre graver ses fremdeles på nordøstsiden av kirken. Ytre tilbygg på kirkene inneholder gang og trapp til galleriet. Taket er tekket med skifer.

Interiøret domineres av altertavlen, som er en kopi av Adolph Tidemanns verk Oppstandelsen i Bragernes kirke kirke er malt av 1884 er malt av Chr Bruun. Glassmalerien et utført av Per Vigeland (1961).

Kirken har en Christian IV's bibel fra 1634.

Historie

Den første kirken i Tromsø ble oppført som kongelig kapell av Håkon Håkonsson i 1252. Kirken tilhørte kongen, ikke den katolske kirken. Denne kirken dannet nordgrensen for det katolske Norge, og var verdens nordligste kirke. I middelalderen er Kirken nevnt flere ganger som Sancta Mariæ juxta paganos - Sankta Maria nær hedningene.

Tromsø Domkirke sett fra nord
Foto: Frode Inge Helland

Det er ikke kjent hvordan denne kirkene og de senere kirkene i Tromsø kan ha sett ut sett ut. Det er sannsynlig at Tromsø kirke siden 1252 har stått på omtrent der domkirken nå står, på Prostneset. Først fra 1700-tallet finnes det tegninger som illustrerer hvordan kirken da så ut.

Kirken ble vigslet av biskop Carl Peter Essendrop 1. desember 1861, men først i 1862 var tårnet reist og utstyrt med klokker. Kirken kostet oprinnelig omkring 10 000 spesiedaler å bygge. Innredningen var ikke fullført før midten av 1880-årene.

Prestegården lå der hvor den tidligere telegrafstasjonen i Sjøgata 1 nå står.

Tromsø sokn omfattet bare den gamle Tromsø kommune – som var svært lit i omstrekning. Resten av Tromsøya, og mange andre øyer samt fastlandet, var Tromsøysund sokn. Soknemedlemmer derfra kom med båt til kirke, og trengte kirkestuer, små hus, i forbindelse med kirkebesøket. Kirkestuene omga prestegården og kirken. Båtene ble halt i land langs stranda nedenfor, omtrent i nedre grensen av Roald Amundsen-parken.

Kirken som i 1803 ble satt opp hvor nåværende Domkirken står, og som ble flyttet første gang ved byggingen i 1861, ble ”landskirka”, dvs kirke for Tromsøysund sokn.

Elverhøy kirke, som i dag står på toppen av Tromsøya, er den siste forgjengeren, og ble flyttet sørover utenfor bygrensen da Tromsø Domkirke ble bygd i 1861. Denne kirken har en del gammelt kirkeutstyr som har stått i kirker i Tromsø gjennom århundrene.

I det siste krigsåret - 1944 - ble Tromsø domkirke brukt til innlosjering av evakuerte fra Nord-Troms og Finnmark.

Fra 1952 er kirken domkirke i Nord-Hålogaland bispedømme.

Billedgalleri

Eksterne lenker

Kilder

Sogneprest Kjell Y. Riise (soknet og glassmaleriene)

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi