Voss kirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Voss kirke
Vosskirke.jpg
Voss (2007) Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  Siste halvdel av 1200-tallet
Viet til:  St. Mikael
Arkitektur
Periode: Gotikk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein han vært overkalket, tretak
Mål:  Hel lengde 40,5 m, skip 21,5 m, bredde 13,5 m
Tårn:  Over skipet
Portal:  Vestportal sideportaler
Kor:  10 x 10,5 m
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  Renessanse
Døpefont:  En hvitmalt dåpsengel i tre i legemsstørrelse som senkes ned fra taket holder dåpsfatet. Fra København ca 1820
Alter:  Altertavle bygget rundt et sengotisk alterskap. Motivet er en synlig korsfestelsesscene. Bak finnes rester av Marias himmelkroning. Fotstykket, Jesus i Getsemane, stammer fra 1200- og 1600-tallet
Diverse:  På korskillet henger et krusifiks fra sent 1600-tall


Voss kirke er en steinkirke som ligger på Vossevangen. Kirken er viet til St. Mikael. Kirken, som trolig er bygget siste halvdel av 1200-tallet, har sansynligvis vært hovedkirke og sognekirke for et stort område. En vet at sognets menn var byggherrer for kirken da dette er nedskrevet av Magnus Lagabøte i 1271 der han oppmuntrer dem til videre innsats med steinkirken.

Innhold

Bygningen

Interiør Voss kirke
Foto: Nina Aldin Thune
Altertavlen
Foto: Nina Aldin Thune
Dåpsengel fra Voss kirke
Foto: Nina Aldin Thune

Kirken har et rektangulert skip og nesten kvadratisk kor og vestparti. Dette finner en på flere kirker i området som har innflytelse av bergensgotikken. Kirken har kraftige strebepillarer på grunn av dårlige fundament. Før restaureringen på 1870-tallet hadde kirken også kalkpuss. Portalene er spissbuete nøkterne i kleberstein.

Interiør

Kirken har gjennomgått store utskiftinger og reparasjoner som er dokumenert i kirkeregnskapene. Av middelalderinventaret er bare alteret tilbake. Altertavlen er bygget rundt et sengotisk alterskap. Det er kvadratisk med en utskåret sirkelrundt ornament som i middelalderen skulle forestille skyer. Det er vanlig å bruke denne typen skyer ved scenen Marias himmelkroning. En slik scene finner vi bak 1600-talls maleriet med korsfestelsesscenen som idag utgjør altertavlen. Fotstykket til altertavlen har bemalingen intakt og det viser Jesus i Getsemane. Prekestolen er fra renessansen.

På korskillet henger et 1600-talls krusifiks. Kirken har ikke tradisjonell døpefont men en dåpsengel kjøpt i København ca 1820. Det er en legemsstor hvitmalt trefigur som holder dåpsfatet i hendene. Den henger ned fra kortaket og blir senket når der er barnedåp i kirken.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker


Commons

Commons har multimedia
for Voss kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton