Ålhus kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Ålhus kirke
2007 08 22 Ålhus Kirke 1024.jpg
Jølster
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1795
Arkitektur
Kirkerommet
Ålhus, Jølster, Sogn og fjordane.
Kart: Kart i skolen

Ålhus kirke i Jølster er en langkirke oppført i 1795. Den er bygget på stedet der det sto en stavkirke som ble revet samme år. Den nye kirken fikk samme lengde og ble bygget litt bredere.

Bygning

Tårnet har to kirkeklokker, en som skriver seg fra middelalderen og en som ble montert i 1824. Våpenhuset er integrert i kirkebyggets hoveddel under tårnet og har en trapp som leder opp til galleriet.

Eksteriør

Ålhus kirke, vestfasade, sett fra den gamle prestegården.
Foto: Frode Inge Helland

Kirken er bygget i laftet, flathogget tømmer av den lokale byggmester Gunder Gregoriussen Støfringshaug. Kirken er utvendig, kledd med liggende panel. Lavt tårn er bygget i flukt med vestgavlen. Mot øst er kortilbygg som er lavere og smalere enn selve skipet. Taket er kledd med teglpanner. Værhanen på tårnet skriver seg fra den tidligere stavkirken på stedet.

Interiør

Dør fra middelalderkirken og som enkelte mener skriver seg fra borgen til Audun Hugleikson, som lå ved bredden av Jølstervannet, ca. 150 meter fra kirken. Døren er utstilt i kirkens våpenhus.
Foto: Frode Inge Helland
Ålhus gamle prestegård, østfasade. Dette motivet er skildret av jøstermaleren Nikolai Astrup og henger i Trondheim Kunsforenings faste galleri.
Foto: Frode Inge Helland

Skipet har har galleri over våpenhuset og rommer i alt 250 sitteplasser. Prekestolen er fra 1600-årene. Altertavlen forestiller Jesus på korset. Taket i skipet ble hvelvet, trolig i 1860 da kirkesognet kjøpte kirken, de gamle kirkebenkene ble skiftet ut og veggene malt. Rett ette andre verdenskrigen ble kirken restaureret etter råd fra Riksantikvaren. 1800-tallsbenkene ble erstattet av benker som passet bedre inn i 1700-tallsinteriør og malingen på veggene ble fjernet.

Inventar

Klebersteinsalteret, deler av innredningen i koret og det meste av inventaret skriver seg fra den tidligere stavkirken. Altertavlen er fra 1601 og viser Jesus på Golgata. I koret står en gammel kirkestol, kalt "lensmannsstolen", i renessansestil, slik som er vanlig i 1600-tallskirker. Prekestolen som er flyttet over fra gamlekirken har også portalmotiv i utskåret og bemalt frise. Den er dekorert med utskårne med tannfriser, portalmotiv, stjerner og roser. Et votivskip fra 1728 bærer inskripsjonen "foræret av Claus fisker". Kirken har også tre malerier som er overført fra den gamle kirken.

Annet

Christian Astrup, far til maleren Nikolay Astrup, var sogneprest ved kirken fra 1883. Nikolay bodde på Prestegården fra han var to år gammel og har malt en rekke bilder fra kirken og prestegården.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi