Åsane gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Åsane gamle kirke
Åsane gamle kirke.jpg
Åsane
Generelt
Byggeår:  1795
Endringer:  Gjenoppbygget i 1995
Kirkegård:  ved kirken
Arkitektur
Teknikk:  mur
Materiale:  stein, tre
Kirkerommet

Åsane gamle kirke er en langkirke fra 1795 på Saurås i Åsane i Bergen kommune, Hordaland fylke. Den ligger i Sauråsbakken nedenfor Saurås gård.

Historie

Det er nevnt en kirke på samme stedet allerede i 1598. Steinkirken, omtrent slik vi kjenner den i dag, ble vigslet av biskop Johan Nordahl Brun. På 1800-tallet ble det foretatt flere ombygninger. Byggverket er i stein og tre.

Kirken ble påtent (av Varg Vikernes og Jørn Tunsberg) og brant ned julaften 1992. Den ble gjenoppbygget på opprinnelig stein med ny treinnredning og ble nyinnvigd 19.november 1995 av biskop Ole Danbolt Hagesæther. Kirken kunne bygges opp igjen i samme utforming, da man hadde mange amatørbilder å se etter.

Mange eldre gjenstander som befant seg i kirken gikk tapt i brannen. Kirken ble bygget opp igjen på de samme murene som en tro kopi av den gamle i 1995. Kirken har et krusifiks fra 1600–1700-tallet som trolig er fra en tysk kirke, som ble forært kirken av skipsreder Arne Steckmest i 1997.

Det står en minnebauta over falne fra Åsane i 2.verdenskrig i tilknytning til kirken. På gravlunden er det reist en minnestein over falne russiske soldater i krigsårene 1941 - 45.

Andre kirkebygg i Åsane

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|