Abbaye de Cluny

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 46°26′03″N 4°39′33″Ø

Cluny
Foto: Frode Inge Helland
Cluny før det ble ødelagt
En rekonstruksjon av klosteret

Abbaye de Cluny eller Cluny-klosteret (Cluni, Clugny, latin: Cluniacum)) er et benediktinerkloster i den franske byen Cluny i departementet Saône-et-Loire i Frankrike. Klosteret ble grunnlagt 2. september 909 av Vilhelm 1., greve av Auvergne. Han innsatte Berno som den første abbed og la klosteret direkte under paven (Sergius III).

Historie

Klosteret ble et senter for reformbevegelsen i benediktinerordenen i andre halvdel av der 11. århundre. Cluny vokste og fikk en viktig rolle også utenfor kirken. Klosteret spillte en viktig rolle i det politiske -religiøse spillet omkring korstogene. Teologisk betød reformen endrede ritualer i tilbedelsen av Gud. Klosterkirken i Cluny, Cluny III var en femskipet basilika som hadde et stort antall kapeller rundt omgangen i koret. Kirken bel revet ned omkring 1800 og bare en liten del er bevart.

De to første kirkene var mye mindre. Den tredje var enorm til dette formålet. Den ble er bilde på munkenes overdrevne pengebruk, og dette var en av grunnene til at den ble delvis revet ned. Overdådigheten og om den var religiøst hensiktsmessig var en del av polemikken mellom Cluny og den nye Cistersiensiske reformbevegelsen fra 1098.

Fra 1079 bredte reformbevegelsen seg fra Clunyklosteret og til Tyskland via Hirsau. Fra dette klosteret ble omkring 200 benediktinerklostre reformert. Liturgien i Cluny avvek fra den som var blitt benyttet og dette gjorde at en måtte bygge annerledes, så en del kirker ble ombygget.

Rekonstruksjon av Cluny II
Rekonstruksjon av Cluny III

Klosteret har blitt bygget opp i flere etapper.

  • Cluny I: 910-927 - Oppførelsen av klosteret startet og første bygninger fullført.
  • Cluny II: 963-981 - Et større kompleks ble bygget.
  • Cluny III: 1080-1130 - Den siste utvidelsen ble startet av abbed Hugh av Cluny i 1080 og fullført i 1130. Det nye romanske klosteret var 187 meter langt og antakelig den største religiøse bygningen inntil rekonstruksjonen av Peterskirken i 1505.

Mange av klosterets bygninger ble ødelagt under den franske revolusjonen i 1791. Arkivene brente i 1793 og kirken ble robbet. I de neste 20 årene inntil 1813 ble stein fra klosteret brukt til å bygge hus i landsbyen. Det er bevart omkring 10% av den originale bygningen. Siden 1901 har klosteret vært senter for Arts et Métiers ParisTech en teknisk skole. industrialization.

Betydning

Cluny ll og Cluny lll dannet mønster for den romanske kirkearkitekturen i Europa. Kirkene fikk fasader med to tårn, lange skip og hvelv for å bli mer brannsikre. Cluny ll bygget 963-981 var stor. Kirken hadde tverrskip og et dypt korparti, men ellers vet en ikke hvordan den så ut.

Cluny lll ble reist i tidsrommet 1080-1130 og var en enorm femskipet basilika med flere tårn, tre etasjer, to store tverrskip i øst og kapeller i apsiden. Kirken var den største i Europa inntil Peterskirken ble bygget på 1500-tallet.

Cluny lll var klosterkirke og religiøst senter langs pilegrimsruten til Santiago de Compostela i Spania. Kirken var bygget for å romme store menneskemengder. Den hadde også mange kapeller der munkene kunne lese messer. Fra ambulatoriet kunne en se relikviet i krypten. I apsiden en stor freske av Kristus Majestas Domini. Taket hadde et tilspisset tønnehvelv. Utvendig var der portalskulptur.

Litteratur


Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Abbaye de Cluny.

Commons

Commons har multimedia
for Abbaye de Cluny.