Akademi

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Akademi (av gresk akademeia) er et høyere lærested og kan bety

  1. Selskap med det formål å fremme vitenskap, kunst ol. Medlemmene velges vanligvis på livstid.
  2. Universitet, høyskole.

Statens kunstakademi i Oslo er Norges høyeste lærested for utdanning av billedkunstnere.

Opprinnelse

Da den skjønne Helena ble bortført av Paris, og hennes brødre Kastor og Polyvdekes dro ut for å lete etter henne, røpet atheneren Akademos hvor hun ble holdt skjult.
Under alle senere kriger med Athen sparte derfor spartanerne Akademos' eiendom. Slik kom akademeia til å stå som symbol på et fredet sted.
Platon, som bodde i nærheten, holdt senere til der med sine studenter i 50 år. Etter ham ble tradisjonen opprettholdt i 800 år.

Historie

Akademiene har røtter tilbake til Akademeia, i 500-tallets Aten, senere Platons Hekademeia. I senantikken ble akademiet gjenopplivet under den romerske okkupasjonen som en skole og nedlagt i 529 av den østromerske keiser Justinian.

Under den florentinske renessansen tok Cosimo Medici initiativ til å få opprettet et nytt platonisk akademi i 1439. Han var inspirert av det florentinske Rådet og av den bysantinsk fødte nyplatonisten Gemistos Plethon. I 1462 stilte Cosimo Medici villaen Ficino ved Careggi til disposisjon for akademiet. Akademiet ved Careggio gav florentinerne økt intellektuell styrke.

Flere italienske byer fulgte opp ideen. Det eldste overlevende akademiet i dag er Accademia dei Lincei i Roma og som i dag er blitt akademiet for det samlete Italia.

På tidlig 1700-tallet ble de italienske byene Herkulaneum og Pompeii funnet under vulkansk aske og gravet ut. Nå fremsto deler av antikken nesten intakt. Dette førte til en fornyet interesse for klassisk arkitektur og kunst.

Académie Royale de Peinture et de Sculpture

Académie Royale de Peinture et de Sculpture ble opprettet i 1648 for å få sentral kontroll over kunstartene. På 1700-tallet dominerte det kunsten i Frankrike. Bare medlemmer av akademiet kunne få oppdrag for kongehuset og delta i de offisielle salongene, akadmiets toneangivende utstillinger. For å oppnå fullt medlemsskap måtte man få akademiets godkjennelse av et ”kunstnerisk mesterverk”. Malere ble opptatt som spesialister innen spesielle typer malerier. I det strenge hierarkiet som hersket i akademiet var ”historiske maleri” som inneholdt religiøse, mytologiske og historiske tema særlig høy ansett. Deretter kom ”portrettmaleriet”, ”landskapsmaleriet” og ”stilleben”. Denne rangeringen viser at visse malerityper krevde ikke bare at maleren brukte øyet, men også hodet.

Royal Academy

I 1754 ble The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) stiftet, og I 1847, nesten 100 år senere fikk selskapet Royal Charter, dvs. legitimitet gjennom en kongelig forordning.
Joshua Reynolds var et av de tidligste medlemmene i RSA og oppmuntret til interesse for samtidskunst og sammen med Thomas Gainsborough stiftet han Royal Academy (RAA) som en avleggerorganisasjon av RSA.

Utvikling

I middeladeren hadde kunstnerne vært anonyme håndverkere som var ansett som særlig dyktige. I før-renessansen begynner de å få identitet. Vi kjenner noen av dem ved navn. I ungrenessansen fikk mange også høyere utdannelse i de nyopprettede universitetene og fikk dermed sosial og intellektuell status på linje med dikterne. Men fremdeles fikk de sin kunstneriske utdannelse ved å gå i lære hos en mester og stadig få mer ansvarsfulle oppgaver i mesterens oppdrag.

På 1600-tallet begynner man etter hvert å studere eldre kunstneres verker, i tillegg til å gå i lære hos en mester. På 1700-tallet begynner man å studere gipsavstøpninger av klassiske verker og av antikviteter og å lage nøyaktige tegninger av dem.

Kunstakademiene

Det er nettopp dette som kjennetegner akademiene. Og her henter man inspirasjon fra menneskelige former. Man hadde periodisert trening hvor man tegnet etter levende modeller iført draperier og modeller som var nakne. I akademiene var der også diskusjoner om kunst og gamle mestere. Nyklassisimen er perioden på 1700-tallet da man gjennom oppdagelsen av Herkuleanum og Pompeii får fornyet interesse for antikken, hvor akademiene vokser frem og danner en ny plattform for den kunstneriske utdannelsen.

Betydning

Dette var en utdannelse som ga et nytt utgangspunkt for det som skulle bli den nye kunstnerrollen: Den uavhengige kunstner som ikke lenger arbeider på oppdrag, men tilbyr sine produkter, autonom kunst, til et marked med økende internasjonalisering. Royal Academy er et vitnesbyrd om de nyopprettede akademienes betydning og status i det nasjonale og internasjonale kunstliv.

Acadèmie Francaise

Kjente akademier i nyere tid er fremfor alt det franske Académie Francaise, opprettet fra 1973. Akademiet har folkehøyskolekurs, ungdomslederutdanning og forskningsavdeling.
Norges Ungdomslag, Norges Mållag, Norsk folkehøgskolelag og Akademiringen i Rauland er knyttet til institusjonen.

Royal Academy of Dance

Royal Academy of Dance er en engelsk organisasjon som har satt en standard for ballettpedagogikk for barn som går på ballettskoler en eller flere ganger i uken. Akademiet utdanner ballettpedagoger og eksaminatorer som må godkjennes av RAD. RAD sender sine eksaminatorer verden over til lokale ballettskoler hvor det undervises etter RAD pensum, hvor de avholder frivillige RAD-eksamener. Eksamene har to siktemål. Det ene er å gi barna mål å strekke seg etter og å sikre tilbakemelding om det nivå opplæringen holder. Pedagogikken følger nøye barnas kroppslige utvikling, trinn for trinn.
RAD ble grunnlagt i 1920 av en gruppe profesjonelle dansere. Royal Academy of Dance har over 15 000 medlemmer i 82 land.

RAD arrangerer også Genée International Ballet Competition, som er en ballettkonkurranse for elever 15-19 år som har avlagt høyeste eksamen med toppkarakter. Den samler dansere fra hele verden. Konkurransen er oppkalt etter en av stiftelsespresiden, en danskfødte danseren og koreografen Dame Adeleine Genée.

Eksterne lenker

RAD