Alstadhaug kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 63°43′26″N 11°13′30″Ø

Alstadhaug kirke
Alstadhaug kirke.jpg
Generelt
Byggeår:  1140-1170
Endringer:  Restaurert 1250, 1500, 1640, 1700 og 1952
Viet til:  St. Peter
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Commons-logo.png
Alstadhaug kirke bilder på Commons

Alstadhaug kirke i Skogn er hovedkirke i Skogn prestegjeld, Levanger kommune, Sør-Innherrad prosti.

Kirken er fra slutten av 1100-tallet bygd i overgangen mellom romansk og gotisk periode. Den er en såkalt fylkeskirke og er rikt dekorert. Særlig viktig er kalkmaleriene og oktogonen i apsidenn. Kirken er viet St. Peter og relikviet av ham ligger fortsatt i alteret.

Bygningen


Foto: Frode Inge Helland

Kirken er en middelaldersk steinkirke. den har en fint murt oktogonal apside med ribbehvelv, tilføyd i siste halvdel av 1200-tallet, som viser til en forbindelse med Nidarosdomen. Ved restaurering i 1950-årene ble det både i korbuen og i apsiden avdekket middelalderske kalkmalerier med motiver blant annet fra Kristi lidelseshistorie. Alstadhaug kirke har også en altertavle fra 1649, utført i Trondheim av Johan Bildtsnider. På kirkegården finnes en av de største gravhauger nordafjells, hvor høvdingen Ølve skal være gravlagt.

Litteratur

  • Berg, Arne; «Tre gamle sakristi i Nord-Trøndelag». I: Fortidsminneforeningens årbok, 1984 (også om Værnes kirke og Sakshaug gamle kirke)
  • Ekroll, Øystein, Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker

Bilder av kirken

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi