Alvøen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Panorama over Alvøen
Foto: Frode Inge Helland
Arbeiderboliger
Foto: Nina Aldin Thune

Alvøen er et gårdsnavn og stedsnavn i Laksevåg i Bergen. Alvøen er et av landets eldste og best bevarte industristeder og har fabrikk-bygninger, Alvøen hovedbygning og et førtitalls små og velholdte arbeiderboliger fra 1800-tallet.

Alvøen ligger ved Vatlestraumen helt vest i Bergen kommune, der lasteskipet «Rocknes» gikk på grunn og kantret i januar 2004. Havaristen ble slept til Alvøen, stabilisert og delvis undersøkt, før den ble tatt til CCB-basen ved Ågotnes på Sotra for videre undersøkelser og snuoperasjon.

Historie

Panorama over Alvøen fra 1808 malt av I.C.Johnsen

I 1626 ble det ble startet både kruttmølle og kornmølle på stedet. Senere ble det satt i gang produksjon av salpeter, linolje og forkaker, valketøy og papir. Der har også vært skipsverft i den lune Alvøpollen.

Kruttverket, som var ryggraden i lokalsamfunnet, ble nedlagt i 1880-årene etter at dynamitten var oppfunnet

I 1983 ble arbeiderhusene regulert som verneverdig spesialområde. Papirfabrikken eide inntil 1981, men de er nå blitt for det meste til tidligere ansatte og deres etterkommere. De fleste av husene er i dag restaurert.

Alvøen Papirfabrikk

Papirmaskin
Foto: Nina Aldin Thune

Etter at Alvøens Papirfabrik AS hadde produsert papir i Alvøen siden[1797, stanset papirmaskinene for godt i 1981. Fabrikken var da landets eldste papirfabrikk. Alvøen var kjent for å levere høyeste kvalitets finpapir til dokumenter, protokoller, traktatpapir, sjekker, og ikke minst seddelpapir til Den Norske Bank.

Alvøens finpapir og «bøttepost 1797» leveres fortsatt til norske kunder. Fra 1981 av produseres spesialitetene etter avtale på en hollandsk papirfabrikk.

Fabrikkbygningene skriver seg fra ulike tider i denne 350 år lange industrihistorien. De eldste er smien med tykke, kalkede steinmurer, og kontorbygningen fra ca 1730 som i dag er en interiørbutikk. «Snekkeriet» eller «hengeriet» var opprinnelig et papirtørkehus.

Alvøen Gamle Mølle er en direkte forsettelse av Alvøens Papirfabrik AS, og skiftet til dette navnet i 1998.

Aksjeselskapets formål idag er å drive eiendommen i Alvøen best mulig innenfor eksisterende rammer, og så langt som mulig å restaurere og oppgradere industribygningene slik at disse tilpasses moderne behov for leietakere.

Selskapet har vannrettighetene for «Småvannet» og «Storevannet» etter en avtale som stammer fra 1883. I 1799 anla fabrikken de første stemmer eller demninger i de to innsjøer for å øke kapasiteten. I dag er årlig normalt tilsig ca 9 mill m3, og vannet benyttes i hovedsak til smoltoppdrett i regi av Firda Settefisk Alvøen AS.

Alvøen hovedbygning

Alvøen hovedbygning er det staselige direktørhuset og ble åpnet som museum i 1983, i regi av Vestlandske kunstindustrimuseum, men er idag administrert av Bymuseet i Bergen.

Huset har en rekke gjenstander etter familien Fasmer som har eid Alvøen siden 1744 og bygget opp bedriftene. Her finnes møbler fra 1700 og 1800-tallet, et porselenskammer med kinesisk porselen, franske landskapstapeter med jaktscener og en rekke andre gjenstander.

Litteratur

  • Alvøen 1797 står støtt på egne ben; A Magasinet nr 49, 1978

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Alvøen.