Amos

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Profeten Amos er en profet i Bibelen som har gitt navn til Amos' bok. Amos var født i Tekoa og levde der som hyrde før han fikk profetkall. Han regnes til de 12 «små profeter» i Bibelen og det er antatt at han levde i perioden fra omkring 800 før Kristus til omkring 750 før Kristus. I Amos-boka i Bibelen heter det at han fremsatte sine syner da Ussia var konge i Juda (786 – 746 før Kristus) og Jeroboam II var konge i Israel (783 – 743 før Kristus).

Selv om han var født i Juda rike, framsatte han sine profetier i rikstemplet i Betel som ligger i daværende Israel eller Nordriket, som det også kalles. Begge rikene var på høyden av sin materielle makt, rikfolk hadde både sommerhus og vinterhus, mens fattigfolk led nød.

I denne situasjonen fremstod Amos som en domsprofet. «Gjør deg rede til å møte din Gud» er budskapet hans under den store høstfesten i Betel. Øverstepresten i Betel, Amasja truet ham til å slutte med sine profetier, og Amos ble også beskyldt for å ville styrte kong Jeroboam.


Litteratur

  • Bjørndalen, Anders Jørgen Untersuchungen zur allegorischen Rede der Propheten Amos und Jesaja - Berlin : de Gruyter, 1986 - XI, 398 sider ; 24 cm. - (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 165). - (224). - Opprinnelig presentert som avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1982. - Bibliografi: s. [356]-387. - Har forfatterregister og sakregister ISBN 3-11-010105-x
  • Barstad, Hans Magnus The religious polemics of Amos : studies in the preaching of Am 2,7B-8; 4,1-13; 5,1-27; 6,4-7; 8,14. - Leiden : E.J. Brill, 1984. - XIV, 244 s. ; 25 cm. - Bibliografi: s. 202-226. - ISBN 90-04-07017-6 Har forfatterregister, skriftstedregister og emneordregister
  • Rian, Dagfinn Så sier Herren : forelesninger over utvalgte tekster fra profetene Amos, Jesaja og Deutero-Jesaja - Trondheim : Tapir, 1977. - 134 s. - ISBN 82-519-0217-7
  • Sandved, Johannes Fortolkning til profetene Amos, Obadias og Jonas - Oslo : Lutherstiftelsen, Lunde, 1971 - 240 sider - (Bibelverket)
  • Seierstad, Ivar P. Die Offenbarungserlebnisse der Propheten Amos, Jesaja und Jeremia : Eine Untersuchung der Erlebnisvorgänge unter besonderer Berücksichtigung ihrer religiös-sittlichen Art und Auswirkung. - 2. Aufl. - Oslo : Universitetsforlaget, 1965 - S. 3-271. - (Scandinavian university books). - (224). - Avhandling (doktorgrad)


Eksterne lenker