Bø gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°24′40,2″N 9°3′22,44″Ø

Bø gamle kirke
Bø gamle kirke001Small.jpg
Bø i Telemark Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1150-1180
Viet til:  Olav den hellige
Arkitektur
Portal:  Gjenmurt sørportal
Kor:  Apsidalt avsluttet kor
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  I renessanse med himling og dør inn til trappen
Alter:  Altertavle midten av 1600-tallet
Diverse:  Kirken har et triumfkors over koråpningen og et alterfrontal som henger på veggen
Commons-logo.png
Bø gamle kirke bilder på Commons
Bø, Telemark.
Kart: Kart i skolen

Bø gamle kirke er en middelalderkirke (1150-1180) bygget i oppmurt bruddstein i Bø kommune i Telemark. Utvendige mål: Lengde 21,5 m, bredde 9,2 m. Den er bygget på plassen til en noen tiår eldre trekirke med nedgravde hjørnestolper. Utgravninger tyder på at koret og litt av veggene i skipet ble bygget samtidig som trekirken var i bruk, slik at gudstjenestene kunne fortsette under byggingen av steinkirken. Den er en av 17 olavskirker som ennå står.

Bygning

Kirken består av kor, skip og apsis. Murene står rett oppå fundamentene, bare apsiden har utvendig sokkel. Kor og skip har bratt saltak tekket med teglpanner. Apsidens tak er halvkjegleformet og tekket med teglpanner. På 1600-tallet fikk kirken tilføyd våpenhus og takrytter tidlig på 1800-tallet. Takverket i koret ser ut til å være fornyet senere i middelalderen.

Eksteriør

Bø gamle kirke sett fra syd.
Foto: Frode Inge Helland

Kirken er utvendig kalket og har få og små lysåpninger. Den har ingen vinduåpninger mot nord, slik skikken var i middelalderkirkene. Koret har portal mot syd og skipet har portaler mot syd og øst. De er alle tre enkelt utført uten skulptur eller bladornamentikk. Sørportalen i koret har tre halvsøyler uten base og kapitéler, men har vederlagssteiner (utkragete steiner) som markerer overgangen fra halvsøyle til bue. I 1667 ble skipets sydportal murt igjen, men er godt synlig i murverket. Den har to recesser (avtrapninger) med halvsøyler på hver side, uten base og kapitéler. Vestportalen ha avtrapning uten halvsøyler og dekor. Kirken har ellers bare gjennomgått normale utbedringer og normalt vedlikehold. Den står derfor i dag i store trekk i sin opprinnelige skikkelse og nesten uforandret fra 1870-årene.

Interiør

Bø gamle kirke, plan.
Interiør mot koret.
Foto: Frode Inge Helland
Interiør mot skipet og vestinngangen.
Foto: Frode Inge Helland
Over inngangen til skipet.
Foto: Frode Inge Helland
Antemensale fra ca. 1300, plassert på skipets nordvegg. Høyre side mangler et stykke. Den gjenværende del viser til høyre Kristus som kroner Maria til himmeldronning. Feltene til venstre viser ypperstepresten Kaifas og Jesus på vei til Golgata.
Foto: Frode Inge Helland

Også innvendig er kirken enkelt utført. Veggene er hvitkalket. I andre, tilsvarende kirker, har der vært malt veggdekor, så man kan anta at det har vært tilfelle her også. Overgangen mellom skip og kor er markert med en rundbueåpning. På begge sider av denne er der to dype, rundbuete alternisjer i veggen, slik at åpningen til koret minner om en triumfbue. Også her er overgangen til buene markert med vederlagssteiner. Også åpningen til apsiden er overgangen til buen markert på denne måten.

Inventar

Triumfkrusifiks over korbuen. Senromansk ca. 1200.
Foto: Frode Inge Helland
Triumfkrusifiks over korbuen. Senromansk ca. 1200.
Foto: Frode Inge Helland

Over korbuen er der et triumf-krusifiks av tre Norske middelalderkirker i stein senromansk. Det er datert til rundt 1200. I skipet er der en hjulformet smijernslysekrone med plass for tolv lys på ringen og ett i midten, symbol for Jesus og de tolv apostlene. På veggen henger et antemensale (alterforstykke) med motiv med Kristus som kroner Maria til himmeldronning. Den høyre side av forstykket er beskåret og den resterende del av motivet er derfor vanskelig å tyde. Men på venstre siden av hovedmotivet viser Jesus som er fremstilt for ypperstepresten Kaifas - og Jesus på vei til Golgata. I korveggen er der to nisjer i veggen som er lukket med treplater. Det er flere runeinnskrifter på platene. En av dem er et kjærlighetsdikt i samme versemål som eddakvadene.

Etter reformasjonen

Det eldste inventaret fra denne perioden er to benker i koret for familiene til presten og klokkeren. Den ene benken er datert 1579. Fra 1659 begynte man å kaste ut og ødelegge inventaret fra katolsk tid for å tilpasse interiøret til den reformatoriske lære. I skipet ble der satt inn enkle, faste benker. For å få flere plasser ble det langs vestveggen bygget et galleri i renessansestil. På forsiden er der i buene malt scener fra Jesu liv.

Det ble bygget nytt alter og plasserte det i koret mot apsiden, og ikke som før, i apsiden. En ny altertavle i renessansestil ble bygget. Den er inndelt i tre etasjer. Den nederste har to felt som viser Jesu dåp og nattverden. Det midterste feltet viser korsfestelsen. Feltet øverst viser Kain og Abels offer. Også prekestolen er i renessansestil. Den har himling og dør inn til trappen, er utstyr med rike utskjæringer og skriftsteder på sidefeltene, men har ingen billedmotiver. I koret er veggene kledd med brystningspanel som er dekorert med allegoriske motiver.

På 1700tallet ble der også bygget et galleri langs skipets nordvegg. To felter av det gamle galleriet ble saget av og satt inn i fronten på det nye.

Utgravninger

Under utgravningene fant man under kirkegulvet rester etter ødelagte helgenskulpturer. Der ble også funnet spor etter den opprinnelige trekirken på stedet. Av funnet kunne man slutte at trkirken hadde vært i bruk under byggingen av stenkirken og at den ble revet da den nye kirken ble fullført.

Sommeren 1985 ble det foretatt utgravninger kirken. Det ble funnet rundt 880 mynter. De aller fleste er fra middelalderen.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Bø gamle kirke.

Bø gamle kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi