BIBSYS

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

BIBSYS er en leverandør av systemer og tjenester innen informasjonsforvaltning. De fleste kundene er institusjoner og biblioteker i UH-sektoren. I tillegg leverer BIBSYS til en rekke fagbibliotek tilknyttet offentlige institusjoner.

Organisasjon

BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. BIBSYS er administrativt organisert som en avdeling ved NTNU, med kontorer i Trondheim, men har et eget styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og fungerer som en selvstendig enhet styrt av brukerne.


Produkter

BIBSYS Biblioteksystem - Felles husholdningsprogram for fag- og forskningsbibliotek. BIBSYS Biblioteksystem ivaretar alle interne rutiner ved et bibliotek som utlån, registrering, innkjøp, heftekontroll, budsjettkontroll, søking osv. Bibliotekenes samlinger registreres i en felles database, Bibliotekbasen. Bibliotekbasen inneholder opplysninger om mer enn 4,3 mill titler og 13 mill eksemplarer

BIBSYS Ask - BIBSYS Ask er et søkeredskap som er fritt tilgjengelig for alle. BIBSYS Ask brukes for å søke etter dokumenter i BIBSYS sine databaser: Bibliotekbasen, ForskDok publikasjoner, ForskDok prosjekter og BIBSYS Emneportal. BIBSYS Ask gir også tilgang til oversikter over egne lån og bestillinger, og til å fornye lån.

BIBSYS Brage - BIBSYS Brage er et felles system for elektronisk publisering for en sammenslutning (konsortium) av BIBSYS-deltakere og fungerer som et institusjonelt arkiv.

BIBSYS Emneportal BIBSYS Emneportal er et søkeredskap som er fritt tilgjengelig for alle. BIBSYS Emneportal gir tilgang til kvalitetssikrede nettressurser, og dekker fagområder det undervises i ved norske universiteteter og høgskoler.

BIBSYS ForskDok - BIBSYS ForskDok brukes for å dokumentere både institusjonens og den enkelte forskers FoU-virksomhet. ForskDok-basene inneholder opplysninger om nesten 8.000 pågående eller avsluttede FoUprosjekter, og mer enn 230.000 publikasjoner og andre resultater av FoU-arbeid.

BIBSYS Galleri - BIBSYS Galleri er et verktøy for publisering og indeksering av bilder, og brukes blant annet til bildebasen Trondheimsbilder

BIBSYS Mime - BIBSYS Mime er en søkeportal som søker etter fulltekstdokumenter. BIBSYS Mime samler søkeresultater fra de tidsskriftsdatabaser en institusjon har tilgang til.

BIBSYS Tyr - BIBSYS Tyr er en tidsskriftskatalog som gir brukere oversikt over de elektroniske tidsskrift en institusjon har tilgang til

BIBSYSx BIBSYSx lager lenke fra eksterne databaser slik at brukerne kan lokalisere og bestille dokumenter fra BIBSYS Bibliotekbase.


Eksterne lenker