Kunst

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Bildekunst)
Hopp til: navigasjon, søk
Stensilkunstneren Argus stiller spørsmålet om hva kunst er
Foto: Nina Aldin Thune

Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.

Betydningen av og hensikten med kunst har variert svært gjennom tidene. Definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert. Kunstuttrykket er imidlertid alltid kulturelt bestemt av samfunnet og samtida rundt verket, kunstneren og mottakeren, og samtidig av enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser. Enkelte mener at kunst ikke har verdi utover seg selv, andre mener utførelsen krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.

Etymologi og flere betydninger

Ordet kommer fra tysk og betyr egentlig «det å kunne» eller «ferdighet», og kunst i vid betydning står for en spesiell ferdighet, oppøvd evne eller dyktighet på vidt forskjellige felter, f.eks. ingeniørkunst, kokekunst eller legekunst. Brukt aleine mener en imidlertid som oftest estetiske kulturuttrykk, f.eks. billedkunst, brukskunst, diktekunst, tonekunst osv., både den kunstneriske aktiviteten og det konkret kunstverket eller produktet.

Det finnes i kunsten to hovedgrener. Den første har som m å gjøre publikum lykkelige i den perioden verket sanses. Denne grenen betegnes gjerne som underholdning.ål å finne erkjennelse om hva det er å være menneske. Denne grenen karakteriseres oftest som kunst. Den andre har som mål

Mange fremholder at kunsten er subjektiv og at det derfor ligger i dens natur at den ikke kan vurderes objektivt. I virkeligheten er kunsten tuftet på den antakelse at den subjektive opplevelse opptrer lovmessig. Kunsten er i sitt innerste vesen et forsøk på å avdekke disse lovmessighetene, både der de er almenngyldige og der de varierer fra et individ til det neste.

Kunstbegrepet

Kunstbegrepet må ta utgangspunkt i den kunstneriske kommunikasjonsprosessen mellom kunstner, kunstverk og betrakter. Den fjerde faktor er forholdet til den virkeligheten som kunstverket er en del av.

En kan dele inn teoriene i:

  • Imitasjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstverket og virkeligheten
  • Uttrykks eller ekspresjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstner og kunstverk
  • Opplevelses og resepsjonsteorier som tar for seg forholdet mellom kunstverk og betrakter
  • Modernistiske og formalistiske teorier som er forholdet til kunstverket alene.

Kunstteoriens historie forteller om at en ofte har kombinert noen av disse teoriene med hverandre.

Imitasjonsteorier ser på bilder og skulpturer som en etterligning av vikeligheten. Men det som oppfattes som virkelighet kan variere fra den himmelske virkelighet til den materielle og sansebare, og fra den ideelle virkelighet til den sosiale.

Uttrykksteorien ser på kunstverket som et uttrykk for kunstnerens indre følelser og opplevelser. Dette er en form for kunstnerens størknede bevissthet.

Resepsjonsteoriene ser primært på kunstverk som en estetisk opplevelse. Først og fremst skal kunstverket gi opplevelse av noe skjønt og vakkert, men hensikten kan og være å provosere og rokke ved konvensjonelle oppfatninger.

Modernistiske og formalistiske teorier ser på kunstverket som en spesiell sansbar virkelighet. Denne kommer i tillegg til den ytre virkelgheten og består av former og farger i en stadig dynamisk bevegelse.

Kunstformer og -disipliner

Det er en lang rekke kunstformer og displiner. Vanligst er å dele opp etter etter kunstuttrykk eller kunstverkets beskaffenhet.

Det har vært vanlig å dele kunsten opp i:

Arkitektur

Arkitektur er kunsten og vitenskapen om bygningskonstruksjon.

Arkitektur - Byplanlegging - Hagekunst

Bilde

Bilde bruker flaten som medium.

Bilde - Maleri - Tegning - Grafikk - Kollasje - Mosaikk - Glassmaleri - Illuminerte manuskript - Graffiti - Fotografi - Film - Lyskunst - Video- og datakunst - Tegneseriekunst

Skulptur

En skulptur er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type.

Skulptur - Relieff - Installasjon - Readymade - Tekstilkunst


I moderne kunstforståelse kan det være vanselig å ha faste skillelinjer mellom de forskjellige uttrykksformene.

Kunsthistorie

Kunsthistorie kan defineres som fortellingen om utviklingen innen de forskjellige former for kunst fra oldtiden til i dag.

Kunsthistorie - Kunsthistoriske perioder - Arkitektoniske perioder Stilhistorie


Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Kunst.

Litteratur

  • Danbolt, Gunnar, Blikk for bilder, om tolkning og formidling av billedkunst Oslo 2002, ISBN 82-7935-046-2