Bispekapellet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Bispekapellet
Stavanger domkirke 113.jpg
Foto:Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1250-1300
Kirkegård:  Kapellet lå ved Stavanger kirkegård, men den er fjernet
Arkitektur
Kirkerommet
Interiør i bispekapellet
Foto: Nina Aldin Thune

Bispekapellet i Stavanger sentrum er trolig fra andre halvdel av 1200-tallet. Nærmeste naboer er Domkirken og Kongsgård skole. Kirken har 40 plasser.

Kapellet er gotisk, og er bygget over den samme grunnmuren som også Kongsgård skole bruker.

Kirken var trolig biskopens personlige kapell i middelalderen, og vært en del av Kongsgård ("Den gamle Bispegården").

Historie

Første gang kirken er omtalt er omkring år 1300 da den omtales som biskopens kapell. I 1712 omtales den på latin som ”capella domestica” – huskapellet. I 1745 var kapellet Kongsgårds forrådskammer og omtales som Fadeburet.
I 1800-talls kilder omtales Bispekapellet konsekvent for Munkekirken. Den ble brukt blant annet
til teater og kjelleren til vinkjeller.

Den fikk navnet Bispekapellet da den ble innviet igjen i 25. desember 1926.

Tidligere rektor ved Kongsgård skole Andreas Emil Erichsen mente at utførelsen av Munkekirken og kjelleren var så forskjellige at de ikke kunne være samtidige. Selve kirken var da yngre enn kjelleren. Han mente også at det kan ha vært et vindu i kjelleren mot Breiavatnet, og at området foran vinduet ble fylt igjen med massive murmasser for å lage fundamentet for Munkekirken, – som ble bygd på tvers av og større enn fundamentet på Kongsgård.

I 1712 fortalte islendingen Arni Magnusson at det fra koret i Domkirken gikk det en murt underjordisk gang til Munkekirken, men den var i dårlig forfatning. En eldre dame i Rosenkildefamilien fortalte til Claudius Jacob Schive at hun i sin barndom hadde vært i gangen (på slutten av 1700-tallet). En har ikke funnet gangen igjen.

Kapellet hadde i 1712 tre alter – et i øst og ett i hver ende.

Det ble foretatt en restaurering i 1874, igjen i 1895-1896 og før innvielsen i 1926. Restaureringene har delvis vært hardhendt og mange originale detaljer er fjernet eller ødelagt.

Vinduet i østveggen har glassmalerier laget av Emanuel Vigeland i 1926-1927.

Litteratur

  • Albrektsen Lars: Emanuel Vigeland og Stavanger Domkirke, Stavanger Museums årbok, 1977.
  • Bærheim, Anders: Bispekapellet, Stavanger Aftenblad 2.12.1953.
  • de Lange, (Eyvind) og Westbye (Johs.): Utgravingen ved Bispekapellet, Stavanger Aftenblad, 19.3.1918.
  • Erichsen A E, Privatarkiv 110 i Stavanger Byarkiv, boks 23, side 19
  • Lexow, Jan Henrich: Middelalderens steinkirker i Rogaland, Stavanger Turistforening Årbok, 1957.
  • Lexow, Jan Henrich: Kongsgård, Stavanger Museums årbok, 1960.
  • Magnusson Arni: Reisenotater 1712 fra Stavanger, Jon Olafsons hånd, Nasjonalbiliblioteket i Oslo. Ms 4°, 586:6. Stavanger Museum har en kopi.
  • Stige Morten: Stavangerkorets utvidelse og innflytelse, Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1977, særlig side 61-62.
  • Westlye (Johs.): Bispekapellet, Stavanger Aftenblad, utklipp fra en onsdag i august, men uten årstall ca 1925?, side 6.
Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi