Byneset kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Byneset kirke
Byneset.jpg
Byneset Foto: Morten Dreier
Generelt
Byggeår:  ca 1160—1180
Viet til:  St. Mikael
Arkitektur
Tårn:  fra ca 1650
Kirkerommet
Prekestol:  av tre fra 1652 laget av Johan Biltsnider
Døpefont:  av tre fra 1868
Alter:  altertavle, Korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten av Lars Peder 1695 og Erich Kolstrup 1715
Diverse:  Kirken har kalkmalerier
Commons-logo.png
Byneset kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Byneset kirke bilder på kunsthistorie

Byneset kirke er en middelalderkirke i stein på Byneset i Trondheim. Kirken ble viet til helgenen St. Mikael. Man vet ikke nøyaktig når kirken ble innviet, men man går ut i fra i at den ble innviet i 1180. Steinhuggermerker viser at det er samme steinhuggere som jobbet på Nidarosdomen som oppførte kirken.

Kirkebygget

Kirken er romansk, og er en langkirke bygget i tidsrommet 1160—1180 i naturstein. Tårnet ble oppført i rundt 1650. I 1656 ble det bygget et våpenhus foran vestportalen, dette ble fornyet i 1811 og 1970-årene.

Kirken kan ha blitt byggd ferdig under erkebiskop Øystein Erlendsson (1161 - 88) og kan være innviet før 1180. Den er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1253, da erkebiskop Sørle gav bispetienden av Byneset til kannikens felles bordhold. I 1725 ble kirken solgt til skriver Morten Wiums arvinger for 896 riksdaler; 1803 ble den kjøpt av bøndene på Byneset.

Interiør

Kirken ble restaurert i 1960-årene. Ved restaureringen ble det avdekket flere sene 1500-talls kalkmalerier, som bl.a. viser de syv dødssynder og dommedag. Et maleri er skjult av en salmenummertavle viser en synder (fråtser) som ligger på rygg med oppblåst buk. I munnen har han en trakt, og i den lar en djevel det falle en uavbrutt strøm av avføring. Et annet bilde viser syndemannen, hvor slanger angriper de delene av mannens kropp som representerer de ulike syndene.

Inventar

Kirken har et rikt etterreformatorisk inventar med en barokk altertavle og prekestol. Altertavlen er trolig utført av Lars Peder og Erich Kolstrup 1695/1715, prekestolen av Johan Biltsnider 1652. Det finnes to dåpsfat, et fra ca. 1650 og et fra ca. 1750. Klokkene er støpt 1794 og 1845 (den siste er en omstøpning av en eldre klokke fra 1634).

Bilder

Litteratur

  • Odén, Birgitta; Kalkmaleriene i Byneset kirke, Hovedoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen 1998

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi