Corps de Garde

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Corps de Garde

Corps de Garde eller Kortegården, ligger i Klostergaten 1, på det høyeste punktet på Nordneshalvøyen.

En antar at dette var et av utsiktspunktene til Hieronymus Scholeus da han tegnet det kjente prospektet over Bergen i ca 1575.[1]

Klokkehaugen

Kopi av Dreyers prospekt fra Corps de Garde, Bergen. Kopiert av tolloppsynsmann Peder Haugen

Stedet het tidligere Klokkehaugen, fordi det tidligere sto et hus her med en klokke som ringte til borgervakt. Borgervakten utførte brannvakt og polititjeneste.

Corps de Garde

Borgervæpningen i 1814

Corps de Garde er fransk og betyr vaktkorps. Bygningen ble opprinnelig bygget som vaktstue for Borgervæpningen i 1794. En antar at Borgervæpningen er bakgrunnen for buekorpsene.[2]

Brannvakttårn

Da Bergens faste brannkorps ble opprettet i 1863 fikk de benytte Corps de Garde og Hagerupgården. I 1868 ble bygningen base for Bergens første profesjonelle brannkorps. Bygningen ble ombygd og brannvakttårnet oppført under ledelse av ingeniør Cornelius Kooter årene 1886-87. Tårnet ble med tiden ansett som lite egnet og i 1904 opphørte bruken av bygget som brannvakt.

Pleiehjem og prestebolig

Corps de Garde ble brukt av fattigstyret som pleiehjem for spedbarn i tiden 1913 til 1925. Siden 1926 har Corps de Garde vært prestebolig for sognepresten i Nykirken. Huset ble restaurert innvendig årene 1979-80 og i 2002.

Referanser

  1. Dette er et av de høyeste punktene på Nordneshalvøyen og ut fra det en ser på tegningen har bl.a. professor Per Jonas Nordhagen hevdet at dette stedet kan være et av utsiktspunktene som ble brukt da prospektet ble tegnet (Nordhagen 1992s.92). Se også: Spori tid
  2. se: Bing, Kristian, Kvamme, Aasmund og Kvamme, Mons Nordnæsboken, Nordnæs Buecorps og Bataillon 1858-1983, Bergen 1983, ISBN 82-991007-0-4

Litteratur

  • Nordhagen, Per Jonas: Bergen Guide & Handbook, Bergensia-forlaget 1992, s. 92, ISBN 82-91104-01-8
  • Wiesner, A.M. Bergens borgervæbning. I: Bergen 1814-1914, Bergen 1914.
  • Artikkelen finnes i PDF-versjon på buekorpsene.com se: [1]

Eksterne lenker