Døpefont

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Dåpsengel fra Ulnes kirke
Foto: Nina Aldin Thune

En Døpefont (fra latin Fons baptimalis- dåpskilde) er en vannbeholder som inneholder dåpsvann til bruk under dåpen.

Historie

Døpefont i Hegge stavkirke
Foto: Nina Aldin Thune

Dåpen fant i de eldste tider sted der hvor en fant rennende vann fordi en ønsket at vannet skulle være «levende». Først prøvde en å finne en kilde eller elv, men etterhvert ble også antikke termer tatt i bruk.

I urkirken var døpefonten en brønn og rundt denne ble det bygget et Baptisterium.

Dåpsbrønnen utviklet seg senere til en døpefont eller dåpsstein.

I middelalderen ble døpefonten plassert ved inngangen i vest, da dåpen ble sett på som en stasjon til veien inn i menighetens kristne fellesskap. Men kirkerommets symbolikk er blitt svekket og døpefonten blir idag som oftest plassert på den ene siden av koråpningen.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|