Danckert Danckertsen Krohn

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Danckert Danckertsen Krohn

Danckert Danckertsen Krohn (født 22. januar 1726 i Bergen, død 27. juni 1795 samme sted) var en kjøpmann, hoffagent og legatstifter.

Bakgrunn

Krohn tilhørte en tysk innvandret handelsslekt som dominerte næringslivet i Bergen på 1700- og 1800-tallet. Gjennom giftemål med andre handelsfamilier med tysk bakgrunn konsoliderte og styrket familien sin kontroll over byens næringsliv og sin egen formue.

Han var sønn av kjøpmann Claus Krohn (1691–1744) og Gedske Danckertsen (1701 eller 1702–1771).

Han ble gift første gang 4. desember 1753 med Anna Pegelau (27. november 1735–13. januar 1756, og andre gang 15. februar 1757 med Johanne Margrethe von der Ohe (18. oktober 1728–30. april 1804.

Han fikk ingen barn i sine to ekteskap, og ved sin død ble han regnet som byens rikeste mann.

Virke

Han gikk i lære i farens handelshus, som hadde virksomhet i gårdene Jakobsfjorden og Bellgården ved Det tyske kontor. I 1742 fikk han også videre utdannelse gjenom et opphold i Bremen og andre tyske byer, og året etter overtok han driften av farens handelsstuer.

I 1743 overtok han driften av familiens handelshus og ledet det på vegne av moren frem til 1754, da han løste borgerskap som kjøpmann. Samme år kjøpte han sitt eget handelshus som raskt utviklet seg til å bli et av byens fremste. I 1761 ble han kaptein i byens borgervæpning og 1782 ble han utnevnt til hoffagent.

I 1786 trakk han seg tilbake fra forretningslivet, men beholdt sine interesser i byens handelsflåte.

Krohn var en stor jordeier i Bergen og omegn, han eide blant annet Lungegården, og sammen med broren Wollert Krohn (1731-1789) dessuten Haakeland, Solheim, Landås, Fjøsanger, Nordås, Særås og Stend herregård i Fana.

1785 opprettet han Danckert Krohns Stiftelse. Stiftelsens hovedbygning stod ferdig 1789. Den ble fredet 1927.

Han har også fått Danckert Krohns gate i Bergen oppkalt etter seg.

Eksterne lenker