Der Wiener Dioskurides

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5
Blad 6

Der Wiener Dioskurides er et manuskript som er bevart og oppbevart i Nasjonal Biblioteket i Wien. Dette er et illuminert manuskript fra 512 med en usedvanlig høy kvalitet. Manuskriptet blir ansett som en av de viktigste farmasøytiske kildene i antikken og ble brukt gjennom hele middelalderen, i renessansen og i senere århundrer som et oppslagsverk for medisinsk praksis. Det danner også grunnlaget for den medisinske plantekunnskapen.

Om manuskriptet

Der Wiener Dioskurides er av en slik kvalitet at det ikke finnes noe som kan måle seg med det inntil 1400-tallet. Det ble laget som en gave til Anicia Juliana etter at hun hadde reist Polyeuktoskirken i Konstantinopel. I manuskriptet finnes også et dedikasjonsbilde til henne. Det kom til Wien i 1569 da det ble solgt av sultaens lege til Maxmilian II.

Manuskriptet har 491 folier med mer enn 400 illustrasjoner, for det meste av planter men også av noen dyr og fugler. Det har en hvit innbinding fra 1677 med initialene til bibliotekaren Peter Lambeck. Manuskriptet er 37x30 cm og har identiteten Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. med. gr. 1. Det er godt kjent fordi det er utkommet i faksimileutgave med kommentar av von H Gertsinger i 1970. Dioskorides var en lege og farmakolog som levde i det første århundre og som skrev Materia medica en av de første farmasøytiske «oppskriftsbøker». Manuskriptet i Wien, Codex med. Gr. 1, skal være den første kopien med bilder.

Manuskriptet er et i en gruppe greske tekster som består av mer enn 1000 manuskript som representerer den internasjonale kulturarven til den vestlige verden. I denne gruppen finnes verk av filosofer som Plato og Aristoteles, og de tidligste kopiene av kommentarer til Platos arbeid og viser sammenhengen med filosofi i den bysantinske verden. Disse verkene av betydning fro perioden fra den klassiske antikken og renessansen.

I tillegg til Dioskurides De materia medica inneholder det Nikandros' Theriaka og andre hellenistiske og romerske naturvitenskapelige tekster

Historien bak

Der Wiener Dioskurides kan ansees som den viktigste farmasøytiske kilden i antikken og ble brukt gjennom middelalderen, i renessansen og senere århundre som et oppslagsverk for medisinsk praksis. Det inneholder en base for den medisinske plantekunnskapen. Manuskriptet dokumenterer funksjonen til illustrasjoner i botaniske farmasøytiske verk. Hvor viktig dette verket er kan en se i dedikasjonsbildet til prinsesse Anicia Juliana og i restaurerings notaotene som ble nedtegnet i begynnelsen av 15oo-tallet. Dette lukseriøse manuakriptet som ble gitt til et medlem av sosieteten og er også blitt brukt som et oppsagsverk i et sykehus i Konstantinopel. Det er blitt kopiert utallige ganger.

Begynnelsen av det 6. århundre er en epoke som markerer kulturell oppblomstring i Middelhavsområdet under Justinians herredømme. På den tiden manuskriptet var skrevet og senere tilføyelser viser den latinske dominansen etter det 4. århudres korstog til Konstantinopel så vel som den kulturelle historien i den senbysantinske perioden. I 1406 ble manuskriptet bundet inn på nytt etter befaling av Johannes Chortasmenos som viser at manuskriptet ble tatt vare på og brukt.

Opprinnelsen og historien til manuskriptet har paralleller til byen Konstantinopels historie i det 4. århundre. Selv i tider med politisk svakhet i det bysantinske riket hadde byen kulturell innflytelse.

I 1204 ble Konstantinopel beleiret og kom under latinsk herredømme. Etter dette ble en stor mengde kunstverk brakt til vesten . Statuer og relieffer fra Konstintanopel ble brukt til å dekorere Markuskirken i Venezia som var bygget me Apostelkirken i Konstantinopel som forbilde.

Illustrasjonene

I et kunsthistorisk perspektiv er de seks første bladene mest interessante. To av dem er bygget opp over skjemaet for de syv vise. På blad 2v er kentauren Chiron med seks elever, på blad 3v er syv farmakologer med blant annet Dioscorides og Nikandros. På blad 4v mottar Dioscorides Alruneroten fra Heuresis mens hunden som har gravet den opp faller død om. På blas 5v holdes alrunen opp av Epinonia slik at den kan tegnes og beskrives av Dioscorides. Disse bildene kan tolkes som kommentarer til innholdet i tillegg til å være en slags forfattterportretter.

Bildene i boken er av varierende kvalitet og er sannsynligvis ikke tegnet av den samme kunstneren. Det kan se ut som om de ikke er tegnet direkte fra naturen, men fra eldre illustrasjoner. Tegningene er mye mer naturalistiske enn det som er vanlig i bysantinsk kunst. Manuskriptet har vært basis for kunnskapen til leger og farmasøyter og en rekke av plantene er fortsatt å finne i moderne europeiske farmakopeer. Det er med ærefrykt en ser på et slikt verk og opplevelsen av å se planter og tekst i et manuskript så gammelt og så godt bevart er stor, og det er med stor rett på Unescos liste over verdens kulturminner.

Innhold i manuskriptet

 • Tittelblad, 7 venstre
 • Gammel indeks, 8 høyre til 10 venstre
 • Gammel tittel, 10 venstre til 11 høyre
 • Herbarium, 12 venstre til 387 høyre
 • Carmen de viribus herbarum (anonym oversikt over medisinplanter) 388 venstre til 392 høyre
 • Paraphrase des Euteknios zu den Theriaka des Nikandros von Kolophon (Prosabearbeitung eines Lehrgedichtes) 393 høyre til 437 venstre
 • Paraphrase des Euteknios zu den Alexipharmaka des Nikandros von Kolophon, 438 venstre til 459 venstre
 • Paraphrase der Halieutika des Oppianos, 460 høyre til 473 høyre
 • Paraphrase der Ornithiaka des Dionysios, 474 høyre til 485 venstre
 • Fragment eines Menaion (liturgischer Text aus dem 11. Jahrhundert). Seit 1406 von Chortasmenos dem Kodex beigebunden, vermutlich um die stark beschädigten letzten Seiten zu schützen. Teile des Menaions wurden auch für den alten Einband verwendet[1]


Foredrag fra Berlin 2011

<videoflash>QhDrQdGLLA8</videoflash>

Referanser

 1. Glanzlichter der Buchkunst, Band 2. Kommentar von Otto Mazal S. 75

Litteratur

 • Brubaker, Leslie: «The Vienna Dioskorides and Anicia Juliana» i Byzantine Garden Culture, Washington D.C. 2002
 • Buberl, Paul; Die Byzantinischen Handschriften, Der Wiener Dioskurides und Die Wiener Genesis', Leipzig 1937
 • Dioscorides, Pedanius; Der Wiener Dioskurides: Codex medicus Graecus 1 und 2 Akademische Druck-u Verlaganstalt, Graz 1998 und 1999
 • Kiilerich, Bente; Billedet af Anicia Juliana i Dioskourides-manuskriptet i Wien. Bysantinska sällskapet Bulletin 18, 2000, s.5-15
 • Kiilerich, Bente; The Image of Anicia Juliana in the Vienna Dioscurides: Flattery or Appropriation of Imperial Imagery; Symbolae Osloenses 76, 2001, s.169-190
 • De Materia Medica: Being an Herbal with many other medicinal materials, translated by Tess Anne Osbaldeston (2000). (Publisher Ibidis Press: Johannesburg). Downloadable
 • De Materia Medica, translated by Lily Y. Beck (2000). (Publisher Hildesheim: Olms-Weidmann).
 • The Greek Herbal of Dioscorides... Englished by John Goodyer A. D. 1655, edited by R.T. Gunter (1933). Downloadable

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Der Wiener Dioskurides.

Commons

Commons har multimedia
for Der Wiener Dioskurides.


Flag of UNESCO.png Dette stedet er innskrevet som et UNESCOs verdensarvsted.