Det Antikvariske register for Bergen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Det Antikvariske register for Bergen er en presentasjon av antikvariske bygninger og strøk ut fra et omfattende registeringsarbeide utført av Fortidsminneforeningen Hordaland fylkesavdeling. Registeret presenterer den fredete og bevaringsverdige bebyggelsen i Bergen.

Historie

I 1964 begynte den daværende Bergensavdelingen av Fortidsminneforeningen med arbeid for å utarbeide et antikvarisk register for Bergen. De sentrale delene av gamle Bergen kommune ble delt inn i 6 soner. Hver sone var tekt representert med et eget hefte med registerliste, beskrivelser og kart. Sone 1 var ferdig i 1968, sone 2 i 1975, sone 3 i1981 og sone 4 i 1985.

Arbeidet med registrering har det meste av tiden vært ledet av et eget registreringsutvalg som har arbeidet på frivillig basis. Det har engasjert lønnede medarbeidere når det har vært nødvendig til fotografering, arkivundersøkelser, tilrettelegging av materiale for trykking og annet arbeid.

Avdelingen har også et Antikvarisk utvalg som arbeider med å kartlegge antikvariske saker.

Gruppering

  • A - Bygninger som er fredet eller foreslått fredet.
  • B - Andre bygninger som er spesielt bevaringsverdige på grunn av arkitektonisk utforming, miljømessig betydning eller historisk tradisjon.
  • C¹ - Miljøer som søkes bevart på grunn av sin egenart, arkitektoniske og miljømessig utforming eller historiske tradisjon
  • C² - Bevaringsverdige strandlinjer.
  • D - Spesielt verdifulle parkanlegg, hager, kirkegårder o.l.


Innhold

Registeret består av fire trykte hefter:

Det er arbeidet med Sone 5: Nygårdshøyden og Møhlenpris, men dette er ikke publisert. Registeringen er foretatt i 1989.

I 1968 var det også planlagt Sone 6: Søndre bydeler, fra Møllendalsvassdraget/Kronstad hovedgård til og med Slettebakken hovedgård. Dette arbeidet er ikke påbegynt.

Eksterne lenker

Se også: Antikvarisk register, prøve